logo
Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Ireny, Katarzyny, Kleofasa, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
Thomas i Donna Finn
Miłość, seks i Kościół katolicki
Wydawnictwo WAM


Tytuł oryginału: Intimate Bedfellows: Love, Sex and the Catholic Church
© Daughters of St. Paul, 1993
© dla wydania polskiego
Wydawnictwo WAM, 1998
tłumaczenie - Anna Oćwieja
Redakcja - Elżbieta Rusinek
Projekt okładki i ilustracje wg oryginału przygotował: Andrzej Sochacki
ISBN 83–7097–513–5
 
NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego,
ks. Adam Żak SJ, prowincjał. Kraków, 18 XI 1998 r., l.dz. 263/98.

 
Spis treści
 
WSTĘP
PODZIĘKOWANIA
WPROWADZENIE
KWESTIA SUMIENIA
Tak można kontra tak nie można
Zachowania seksualne i sumienie
Sumienie i wolna wola
Podsumowanie
SEKS PRZEDMAŁŻEŃSKI
W poszukiwaniu rozległej perspektywy
Niektóre rzeczy są ważne
Kontakt seksualny – największy znak miłości
Miłość pełna i wieczna
Podsumowanie
KONKUBINAT
Stanowisko Kościoła
Miłość małżeńska znakiem Bożej miłości
Konkubinat w świetle badań
Komunikacja a trwałość związku
Podsumowanie
ANTYKONCEPCJA
Ogólny obraz
Kontekst historyczny
Co to znaczy prokreacyjny?
Konsekwencje fizyczne
Konsekwencje psychiczne i społeczne
Scenariusz A:
Scenariusz B:
Podejście antykoncepcyjne
Konsekwencje duchowe
Podsumowanie
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Metoda
Brakuje nam rytmu
Rzeczywiście planujemy z Bogiem
Czy NPR się sprawdza?
Uboczne efekty działania NPR
Podsumowanie
ZAŻYLI PARTNERZY: SEKS I WIARA
Aby nie zamykać drzwi
Kwestia wiary
Problemy z badaniami
Poszukiwanie prawdy
Tajemnica maski
 
 
 

WSTĘP
 
W kwestiach moralności ludzie od wielu wieków uznawali nauczanie Kościoła katolickiego i postępowali zgodnie z nim. To prawda. Ale prawdą jest także i to, że w obrębie pojedynczych kultur i okresów historycznych różne elementy tegoż nauczania spotykały się ze sceptycyzmem, odrzuceniem, a nawet i drwiną. W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami zarówno postawy akceptacji, jak i odrzucenia pewnych aspektów katolickiego spojrzenia na małżeństwo i ludzką seksualność. Niewątpliwie najwięcej kontrowersji skupiało się wokół problemu antykoncepcji.
 
Niniejsza broszura przekazuje nam refleksje dwojga małżonków, dotyczące ich „podróży” w stronę zaakceptowania nauki Kościoła. Relacjonując szczegółowo własne doświadczenia, autorzy odsłaniają swój głęboki szacunek dla znaczeń i celów seksualności człowieka, a także dla odzwierciedlanej przez nie mądrości i miłości Boga.
 
Autorzy dzielą się z czytelnikiem wieloma spostrzeżeniami na temat małżeństwa, ważności małżeńskiej wierności i prawdziwych wartości ludzkiej prokreacji. Poddają również ocenie pewne zachowania, które naruszają wszystkie te dobra. Między innymi omawiają tu: przedmałżeńskie i pozamałżeńskie kontakty seksualne, konkubinat, antykoncepcję, sterylizację. Rozważania ich są przykładem prawdziwego zrozumienia nie tylko samej nauki Kościoła, ale także przyczyn, które ją kształtują.
 
Omawiając odpowiedzialne rodzicielstwo, autorzy oddają cenną przysługę tym parom, którym trudno jest zrozumieć różnicę istniejącą na płaszczyźnie moralności, pomiędzy antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny.
 
Ich rozważania nie stanowią jednak próby zebrania filozoficznych i teologicznych argumentów ze wspominanych tutaj tekstów naukowych, ale wypływają z doświadczeń pary, której związek małżeński rozwinął się dzięki stosowaniu naturalnego planowania rodziny. W świadectwie autorów na temat efektów tej właśnie metody – jej twórczego i ubogacającego wymiaru, wiele par znajdzie zachętę dla siebie.
 
Książka Miłość, seks i Kościół katolicki zapewnia cenne świadectwo oraz pomocne wyjaśnienia tym wszystkim, którzy pragną lepiej zrozumieć nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i ludzkiej seksualności.
 
 Pełna wersja katolik.pl