logo
Piątek, 05 czerwca 2020 r.
imieniny:
Bonifacego, Kiry, Waltera, Walerii – wyślij kartkę
Szukaj w


Piątek, 5 czerwca 2020
VII tydzień Okresu Wielkanocnego, III tydzień psałterza

Wspomnienie obowiązkowe św. Bonifacego – biskupa i męczennika
Czytania liturgiczne
Piątek. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
 
Nowy lekcjonarz: 2 Tm 3, 10-17; Ps 119 (118), 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168 (R.: por. 165a); J 14, 23; Mk 12, 35-37;
Stary lekcjonarz: 2 Tm 3, 10-17; Ps 119, 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168; J 14, 23; Mk 12, 35-37;
 
[czerwony kolor szat]

 

 

(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE (2 Tm 3,10-17)

Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Najmilszy:
Ty poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając.
Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,157 i 160.161 i 165.166 i 168)

Refren: Obfity pokój miłującym Prawo.

Wielu mnie prześladuje i nęka: *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
Istotą Twojego słowa jest prawda, *
i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.

Możni prześladują mnie bez powodu, *
moje serce lęk czuje przed Twoimi słowami.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną.

Czekam, o Panie, na Twoją pomoc *
i spełniam Twe przykazanie.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 12,35-37)
Mesjasz jest Panem Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym:
«Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje».
Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?” A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
Refleksja katolika
Chciałbym i ja chętnie słuchać Ciebie zawsze, gdy do mnie mówisz. Tylko moje serce często nie jest gotowe na Twoje słowa. Nie umiem też usłyszeć Ducha Twojego i rozradować się w Nim. Ale dziś słyszę w duszy ponaglenie, bym usiadł i spróbował usłyszeć najpierw ciszę, zatrzymać się w biegu swojego życia i porozmawiać ze sobą. Cisza otwiera mnie na Twoje poruszenia i Twoją moc. W ciszy łatwiej usłyszę choćby to jedno słowo: „Siądź”. Chciałbym poświęcić Tobie kilka minut w ciągu dnia – tylko Tobie, zasłuchać się w bicie Twojego Serca, gdy mówisz do mnie poprzez słowa Ewangelii. Żadne Twoje słowo nie zostanie bezowocne, jeżeli usiądę w ciszy i posłucham. Siadam więc przed Tobą z moim połamanym życiem i proszę: uczyń z nim, co chcesz.

ks. Marek Chrzanowski FDP 
 
***

Człowiek pyta:

Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?
Mt 13,10

***

KSIĘGA I, Zachęty pomocne do życia duchowego
Rozdział II, O POKORZE W OCENIE SAMEGO SIEBIE

 
1. Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy, lecz cóż warta wiedza bez bojaźni Boga? Syr 19,20. Niewątpliwie lepszy jest skromny wieśniak służący Bogu niż dumny filozof, który o sobie nie myśląc bada ruchy ciał niebieskich. Ten, kto zna dobrze samego siebie, dostrzega własną brzydotę i nie lubuje się w ludzkich pochwałach. Gdybym wiedział wszystko, co można wiedzieć na świecie, a nie trwał w miłości, cóż by mi to pomogło w oczach Boga, który sądzić mnie będzie z tego, co czyniłem? 1 Kor 13,2.

2. Ucisz w sobie nadmierną żądzę wiedzy, bo płynie z niej wielki niepokój i wielkie złudzenie. Uczeni pragną, aby ich widziano i chwalono, jacy to są mądrzy. Jest wiele rzeczy, których znajomość niewiele albo wcale nie przynosi duszy pożytku. 

Jakże niemądry jest ten, kto zabiega o wszystko, tylko nie o to, co służy jego zbawieniu. Nadmiar słów nie nasyca duszy, ale dobre życie uspokaja umysł, a czyste sumienie przybliża do przyjaźni Boga 1 Tym 3,9.

3. O ile więcej i lepiej umiesz, o tyle surowiej będziesz sądzony, jeżeli życie twoje w tym samym stopniu nie będzie świętsze. Nie nadymaj się z powodu sztuki czy wiedzy, lecz raczej lękaj się otrzymanej umiejętności. Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz Rz 11,20; 12,16. 

Nie przeceniaj swej wiedzy, przyznawaj się raczej do niewiedzy. Czemu miałbyś się wynosić nad innych, gdy tylu jest od ciebie uczeńszych i bardziej doświadczonych? Jeśli chcesz z pożytkiem się uczyć i wiedzieć coś naprawdę, znajdź radość w tym, że ludzie nie wiedzą o tobie i mają cię za nic.

4. Oto największa i najlepsza szkoła: poznać naprawdę samego siebie i odwrócić się od siebie. O sobie samym niewiele mniemać, a o innych zawsze jak najlepiej - to mądrość, to jest doskonałość. 

Nawet gdybyś widział, że ktoś jawnie grzeszy albo dopuszcza się zbrodni, nie powinieneś uważać się za lepszego, bo nie wiesz, jak długo wytrwasz w dobrym. Wszyscy jesteśmy ułomni, lecz ty nie sądź, że ktoś mógłby być bardziej ułomny od ciebie.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa' 

wczoraj
dziś
jutro
Komentarz liturgiczny
Odwaga szczerości
Jezus okazuje cierpliwość i miłosierdzie grzesznikom, dając im zawsze nową szansę na nawrócenie. Jest jednak nieprzejednany, jeśli chodzi o obłudę. Dwulicowość, robienie czegoś na pokaz, wszelkie formy kłamstwa zawsze spotykały się w Ewangelii z jasną, energiczną reakcją Jezusa, z potępieniem ich. Jezus uczy swoich uczniów i nas patrzeć sercem. Można dawać Bogu wiele z tego, co nam zbywa. To tak naprawdę nie jest żaden dar. Można ofiarować odrobinę ze swego niedostatku. To wzrusza serce Boga. A ja, co i jak ofiaruję Bogu?
 
Jezu, pragnę, aby moje dary dla Ciebie były szczere, aby całe moje życie było szczere. Dopomóż mi, proszę, swoją łaską.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
s. Anna Maria Pudełko
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
Refleksja maryjna

"Pozdrowiła Elżbietę..."

Modlitewniki zawsze na swój sposób rozważają pokorę Najświętszej Panny: "Rozważaj duszo chrześcijanina, jak Najświętsza Panna, Nasza Pani, chociaż była Matką Zbawiciela a Elżbieta matką świętego Jana Chrzciciela, dokonała aktu ogromnej pokory, udając się z pośpiechem, aby pozdrowić ją jako pierwsza".

My zaś odrzucamy z człowieczeństwa Maryi ten tak wypracowany aspekt. Nie umiemy wyobrazić sobie Najświętszej Panny, która zastanawia się nad faktem, by udać się i pozdrowić jako pierwsza: "Zastanawiając się głębiej, to powinna raczej Elżbieta... Ale ostatecznie pozdrowię ją jako pierwsza, by dać przykład".

Wybaczam, Maryja!
Nie, nie.

To raczej my, którzy tak często roztrząsamy kwestie naszych tytułów i nieustannie deklarujemy zarozumiałym tonem nasze prawa z wysokości wyimaginowanego piedestału, potrzebujemy zejść po schodkach z tego fałszywego tronu, na który wynieśliśmy się sami, aby stać się Tobie podobni. Bardzo dobrze kiedy dotyczy to naszego służenia innym.

Ale Ty, nie. Ty nie potrzebowałaś schodzić, by być na ziemi. Ponieważ Ty nigdy nie weszłaś na żaden piedestał. Nazywałaś siebie, ponieważ taką się czułaś, służebnicą Pana. A zatem z tego też powodu uważałaś się za służebnicę służebnic Boga. Wszystko w Tobie było tak naturalne, bez sztuczności. Wystarczyło wznieść oczy, jeśli chciało się popatrzeć na Boga lub po prostu rozłożyć ramiona i zbliżyć usta, by ucałować czoło kuzynki Elżbiety i wypowiedzieć codziennym głosem okolicznościowe pozdrowienie: "Pokój z tobą".

S. M. Iglesias


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro

Moja tajemnica należy do mnie.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Wszechmogący Boże, św. Bonifacy, męczennik, głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy tę wiarę wiernie zachowywali i wyznawali całym życiem. Amen.Patron DniaŚw. Bonifacy
 
biskup i męczennik

Św. Bonifacy urodził się około roku 673 w Anglii. Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Exerer. W roku 719 udał się na misje do Germanii. W roku 722 papież Grzegorz II udzielił mu święceń biskupich, w roku 732 został arcybiskupem, a w roku 738 legatem papieskim na całe Niemcy. Głosił Ewangelię, zakładał diecezje i klasztory. Mając osiemdziesiąt lat udał się ponownie na misje i do Fryzji i w Dokkum (Holandia) został zamordowany wraz z 52 Towarzyszami w sam dzień Zielonych Świąt, 5 czerwca 754. Ciało spoczywa w Fuldzie.

jutro: św. Norberta
 

wczoraj
dziś
jutro