logo
Poniedziałek, 19 października 2020 r.
imieniny:
Michaliny, Michała, Piotra, Jana, Pawła, Izaaka – wyślij kartkę
Szukaj w


Poniedziałek, 19 października 2020
XXIX tydzień Okresu Zwykłego, I tydzień psałterza


Wspomnienie dowolne św. Pawła od Krzyża – prezbiteraCzytania liturgiczne
Poniedziałek. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Ef 2, 1-10; Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3b); Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;
Stary lekcjonarz: Ef 2, 1-10; Ps 100, 1-2. 3. 4-5; Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;

ZE WSPOMNIENIA ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA, PREZBITERA
Stary lekcjonarz: 1 Kor 1, 18-25; Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Mt 5, 6; Mt 16, 24-27;

[zielony kolor szat]PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 2,1-10)
Bóg przywrócił nas razem z Chrystusem do życia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
I wy byliście umarli na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.
A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.


Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 100,1-2.3.4-5)

Refren: Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył;
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, +
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, +
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 5,3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12,13-21)
Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”
Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj».
Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?»
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.


Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
Refleksja katolika
 

***

Człowiek pyta:

Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któż takim mistrzem jak On? Kto Jego drogę chce zganić? Kto powie: źle uczyniłeś?
Hi 36, 22-23

***

 

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział XXVIII PRZECIWKO JĘZYKOM OSZCZERCÓW
 
1. Synu, nie martw się, jeżeli ktoś źle o tobie myśli albo jeśli mówi rzeczy, których słuchać ci niemiło. Ty sam powinieneś myśleć o sobie jeszcze gorzej i pamiętać, że jesteś słabszy od innych. Kiedy zagłębisz się w siebie, nie będziesz zwracał uwagi na jakieś tam ulotne słowa. Wielka to mądrość milczeć w złym momencie, a w głębi zwracać się ku mnie i nie wpadać w popłoch z powodu czyjejś opini.

2. Niech twój wewnętrzny pokój nie będzie zależny od mowy ludzi, bo czy dobrze, czy źle cię osądzą, nie staniesz się przez to innym człowiekiem. Gdzież jest pokój prawdziwy i prawdziwa chwała? Czyż nie we mnie? Komu nie zależy na tym, żeby się podobać ludziom, i kto nie boi się im nie podobać, osiągnie wielki pokój. Wszelki niepokój serca i rozrywki zmysłowe pochodzą z miłości nieopanowanej i z lęków próżności.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

 

***

DAR NIE BOGIEM

Kto modli się o dary, złe pacierze mówi;
Bo modli się stworzeniu, nie Stworzycielowi.
Adam Mickiewicz

***

Miej żelazną wolę, ale miękkie serce.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

wczoraj
dziś
jutro
Komentarz liturgiczny
Chciwość, wróg miłości
 
Pieniądze bywają częstą przyczyną sporów i niezgody. Ktoś chce w nie wciągnąć także Jezusa. Pan wie, po co przyszedł i jaka jest Jego misja. Nie zgadza się być rozjemcą w sporze o spadek. Wykorzystuje jednak tę okazję, aby przestrzec nas przed wszelką chciwością. Nasze życie jest darem Boga, darem są także dobra materialne. Jednak długość i jakość życia nie zależą od pojemności naszych portfeli. Chciwość, czyli zachłanne gromadzenie tylko dla siebie, ma wiele wymiarów: materialny, intelektualny, relacyjny, duchowy. Chciwość to nieumiejętność dzielenia się z innymi tym, co mamy i kim jesteśmy. A ja? Jakiego rodzaju chciwości powinienem wystrzegać się najbardziej?
 
Jezu, Ty jesteś czystym darem. Proszę, naucz mnie żyć dla innych, dzielić się tym, co mam i co otrzymuję od innych.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
s. Anna Maria Pudełko
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
Refleksja maryjna

Różaniec Łucji


Nieszczęśliwie obudzona rozpoznała swoje więzienie: całą straszną historię dni przebytych i... i w jednej chwili wszystkie strachy przyszłości zawładnęły nią w jednej chwili, jej spokojem po tak wielu udrękach. Ten rodzaj odpoczynku, powierzenie, któremu się oddała, budziły w niej nowy lęk. Zawładnął nią taki niepokój, że pragnęła tylko umrzeć. Jednak uświadomiła sobie, że mogłaby się przynajmniej pomodlić. Wraz z tą myślą zakiełkowała w jej sercu niespodziewana nadzieja. Ponownie wzięła w ręce różaniec i zaczęła się modlić. Z chwilą, gdy modlitwa wypływała z jej drżących ust, serce czuło jak rozrasta się w nim nieokreślona ufność. Nagle przemknęło jej przez myśl, że jej modlitwa mogłaby byćmilej przyjęta i prośba pewniej spełniona, gdyby w swoim przygnębieniu, uczyniła jakiś ofiarny gest. Zaczęła przypominać sobie co ma najdroższego lub co miała najdroższego. W tej chwili jej dusza nie mogła odczuwać innego przywiązania jak do strachu, ani rodzić innego pragnienia jak wolność. Przypomniała sobie i postanowiła od razu uczynić ofiarę. Podniosła się i uklęknęła, trzymając złożone na piersiach dłonie, wokół których zapleciony był różaniec. Wzniosła oczy ku niebu i powiedziała: "O Przenajświętsza Panno! Pani, do Ciebie zwracałam się wiele razy i tak wiele razy mnie pocieszyłaś! Pani, która doświadczyłaś tak wielu cierpień, teraz jesteś tak wychwalona i uczyniłaś tak wiele cudów dla ubogich nieszczęśników. Pomóż mi, Pani! Pomóż mi wyjść z tej opresji, pomóż mi wrócić cała i zdrowa do mojej matki, Matko Pana. Składam ślub dozgonnej czystości, rezygnuję na zawsze z mojego wybrańca, nie chcę należeć do nikogo innego, jak tylko do Ciebie, Pani". Wypowiedziawszy te słowa, opuściła głowę i założyła różaniec na szyję, prawie na znak konsekracji i jednocześnie obrony, jakby zbroję nowych zastępów, do których się właśnie zaciągnęła.

A. Manzoni

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro

Nawrócili świat nie z powodu cudów, które uczynili, ale dlatego, że była w nich zawsze prawdziwa pogarda dla sławy i pieniądza. Św. Jan Chryzostom.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918), Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek
 

Modlitwa na dziś

Boże, który krwią św. Izaaka Joguesa i jego towarzyszy uświęciłeś krzewienie wiary wśród Indian Ameryki Północnej, spraw, aby dzięki ich wstawiennictwu coraz szerzej rozchodziła się po świecie Dobra Nowina Zbawienia.
Amen.

***

Panie, niech modlitwy św. Pawła, który szczególną miłością ukochał Krzyż, zyskają nam Twoją łaskę. Spraw, abyśmy natchnieni tym przykładem odważnie wzięli na barki krzyż naszego żywota.
Amen.
Patron DniaŚwięci męczennicy
Jan de Brebeuf, Izaak Jogues, prezbiterzy,
oraz Towarzysze


Jan Brebeuf, Izaak Jogues, Karol Garnier, Antoni Daniel, Gabriel Lalemant, Noel Chabanel, Jan de Lalande i Rene Goupil, francuscy jezuici, byli misjonarzami pracującymi wśród Indian Huronów i Irokezów w Ameryce Północnej, przede wszystkim w Kanadzie. Wszyscy zostali umęczeni przez Indian w latach 1642-1649. Papież Pius XI beatyfikował ich w 1925 r., a kanonizował - w roku 1930.

jutro: św. Jana Kantego, prezbitera

wczoraj
dziś
jutro