logo
Środa, 11 grudnia 2019 r.
imieniny:
Biny, Damazego, Waldemara, Daniela – wyślij kartkę
Szukaj w


Środa, 11 grudnia 2019
II tydzień Adwentu, II tydzień psałterza
 
Wspomnienie dowolne św. Damazego I – papieża
 
Czytania liturgiczne

Wtorek. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Nowy lekcjonarz: Iz 40, 1-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a); ; Mt 18, 12-14;
Stary lekcjonarz: Iz 40, 1-11; Ps 96, 1-2, 3 i 10ac, 11-12, 13; ; Mt 18, 12-14;

[fioletowy kolor szat]PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40, 25-31)
Bóg dodaje mocy zmęczonemu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

«Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi dorównał?» – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? – Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wymknie.
Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: «Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte?». Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103, 1-2, 3-4, 8.10)

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Błogosław, duszo moja, Pana *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Miłosierny jest Pan i łaskawy *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11, 28-30)
Chrystus pokrzepia utrudzonych

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
Refleksja katolika

„Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 29-30).

 

Ale tylko dla tych, co kochają Jezusa. Miłość dodaje im skrzydeł. Dla tych, którzy są uwikłani w różne grzeszne nałogi, życie z czasem staje się coraz cięższe. Świadome i dobrowolne łamanie Bożych przykazań nieuchronnie niesie za sobą złe skutki już tu na ziemi. Natomiast, ludzie uczciwi nie muszą czuć ciężaru tego Chrystusowego jarzma. Przeciwnie, może ono stać się dla nich lekarstwem, balsamem, pomocą i drogowskazem życiowym.

 

Podczas gdy złoczyńcy i ludzie niewierzący w nieszczęściu i cierpieniu widzą tylko bezsensowną tragedię, osoby prawdziwie wierzące będą widziały to jako szansę zadośćuczynienia za zło, które może gdzieś kiedyś popełnili. A więc gdy żyjemy zgodnie z Jego przykazaniami, nie musimy niczego się obawiać. Bóg jest z nami i Jego łaska nas wspomaga.To Boża łaska sprawia, że ponosi nas entuzjazm wiary, ożywia nadzieja nagrody, a nasza miłość Boga i bliźniego staje się uskrzydlona, tak jak czytamy dzisiaj w księdze Izajasza: „On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,31).

 

diakon Franciszek
diakonfranciszek@gmail.com

 

***

Człowiek pyta:

Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?
Rdz 18,23

***

Przyjacielu pomyśl, co cię czeka za ukrywanie grzechów. Nie masz odwagi otworzyć sumienia przed swoim proboszczem? Nie znalazłbyś innych księży, którzy z dobrocią wysłuchaliby cię na spowiedzi?
św. Jan Maria Vianney, O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

***

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział III. O TYM, ŻE SŁÓW BOŻYCH SŁUCHAĆ TRZEBA Z POKORĄ, CHOĆ SĄ TACY, CO JE LEKCEWAŻĄ 


 
1. Słuchaj, synu, moich słów Prz 4,10, słów najpiękniejszych, przewyższających wiedzę filozofów i mędrców tego świata. Słowa moje są duchem i życiem J 6,63, a rozum ludzki ich nie zgłębi. Nie są dla próżnego podobania się i nie tak je brać należy, ale słuchać w ciszy, a przyjmować z miłością Koh 9,17.

I rzekłem: Błogosławiony, kogo ćwiczysz, o Panie, i uczysz swojego prawa, aby go uchować od złych dni i aby nie był samotny na ziemi Ps 94(93),12-13.

2. Ja, rzekł Pan, od początku uczyłem proroków i aż do dzisiaj nie przestaję mówić do wszystkich Hbr 1,102, ale jest wielu głuchych i nieczułych na moje słowa. Większość chętniej słucha świata niż Boga, łatwiej podąża za apetytami ciała niż za tym, co miłe Bogu. Świat obiecuje to, co przemijające i małe, a jak chciwie ludzie mu służą; ja obiecuję to, co wzniosłe i wieczne, a odwracają się ludzkie serca. Któż służy mi we wszystkim tak gorliwie i tak posłusznie, jak służą światu i jego władcom? Zawstydź się, Sydonie, oto przemówiło morze Iz 23,4. A jeśli pytasz o przyczynę, dlaczego tak się dzieje, posłuchaj.

Dla drobnej korzyści człowiek przemierza długie drogi, dla życia wiecznego zaledwie stopę z ziemi uniesie. Biegnie za lichym zarobkiem, o jedną monetę nieraz ludzie się szarpią, nikt nie waha się męczyć dniem i nocą dla byle drobnostki i nędznej obiecanki.

3. Ale dla dobra trwałego, dla nagrody bezcennej, dla czci najwyższej i chwały nieskończonej lenią się, niestety, potrudzić choć trochę. Wstydź się, sługo opieszały i wiecznie narzekający, że tamci gorliwiej pędzą do zguby niż ty do życia. Tamci więcej się cieszą ułudą niż ty prawdą. Jakże często zawodzą ich nadzieje, lecz moja obietnica nie okłamie nikogo. Kto mnie zaufał, nie odejdzie z próżnymi rękami. Co obiecałem, dotrzymam, co powiedziałem, wypełnię, jeżeli tylko zostaniesz wierny do końca mojej miłości 1 Tm 2,15. Ja nagradzam dobrych i umacniam w wierze pobożnych.

4. Wypisz moje słowa na swym sercu Pwt 6,6-7 i rozważ je pilnie, bo będą ci potrzebne w czas próby. Czego nie rozumiesz teraz, gdy czytasz, pojmiesz, gdy przyjdę. Dwojako przychodzę nawiedzić moich wybranych: przez próbę i przez ukojenie. I dwie nauki wpajam im codziennie: jedną, gdy wytykam ich winy, drugą, gdy zachęcam do wzrastania w dobrym. Kto mając słowa moje, lekceważy je, sam wyda wyrok na siebie w dzień ostateczny J 12,48.

MODLITWA O ŁASKĘ POBOŻNOŚCI

5. Panie, Boże mój, Ty jesteś moje wszystko. A kimże ja jestem, że ośmielam się mówić do Ciebie? Najnędzniejszy z Twoich nędznych sług, robak nikczemny, najnędzniejszy i lichszy niż mogę pomyśleć i mam odwagę wypowiedzieć.

A jednak pamiętaj o mnie, Panie, choć jestem niczym 2 Kor 12,11, nic nie mam, nic nie znaczę Koh 3,19. Ty jeden jesteś dobry, sprawiedliwy i święty Łk 18,19; 2 Mch 1,25: 1 Sm 2,2, Ty wszystko możesz Hi 42,2, wszystko przewyższasz, wszystko napełniasz 1 Tm 6,17; Jr 23,24, a tylko grzesznik pozostaje bezradny bez Ciebie. Wspomnij na litość swoją i napełnij moje serce łaską, bo przecież nie chcesz, aby dzieła twoje były puste.

6. Jakże zdołałbym zgodzić się na samego siebie w tym biednym życiu, gdyby nie umacniało mnie Twoje miłosierdzie i łaska? Ps 25(24),6. Nie odwracaj ode mnie oblicza Tb 4,7; Ps 143(142),7, nie odwlekaj przyjścia, nie odbieraj mi Twojego ukojenia, niech moja dusza nie zostaje bez Ciebie jak ziemia bez wody Ps 143(142),6.

Panie, naucz mnie pełnić Twoją wolę Ps 143(142),10, naucz mnie stać przed Tobą godnie i pokornie, bo Ty jesteś moją mądrością Mdr 14,5, Ty, który mnie znasz, a poznałeś mnie jeszcze przed początkiem świata i zanim przyszedłem na świat J 17,5.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

RUSZTOWANIE

Duch jest budowlą, ciało jako rusztowanie:
Musi być rozebrane, gdy budowla stanie.

Adam Mickiewicz

***

Nie kupuj drogich win, walizek i zegarków.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

wczoraj
dziś
jutro
Komentarz liturgiczny
Każdy zaproszony przez Jezusa
 
Zbytnie zapatrzenie we własne życie wystawia na szwank wiarę w Boga: albo przestaję Go potrzebować, albo wątpię, że na mnie czeka. Jezus zachęca dziś, aby doświadczyć Jego bliskości. Mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. Jezusowa miłość nie pozostaje obojętna na mój los. Adwent to nie tylko perspektywa ostatecznego przyjścia Pana, lecz także realność Jego codziennego przychodzenia do mnie. Jezus staje przede mną, aby zaprosić mnie do udziału w swojej boskiej mocy. Nigdy nie banalizuje trudu mojego życia, tylko prosi, abym przyjął za pewnik Jego obecność, która uczyni je lżejsze, w pełni sensowne. I zaprasza do Stołu, tam umacnia mnie sobą, pokazuje horyzont mojego życia i wlewa nadzieję, że z Jego pomocą to osiągnę.
 
Pragnę, Panie, odnaleźć w sobie pokorę adwentowych ścieżek. Nie chcę tylko narzekać, ile poświęcam dla Ciebie, lecz zawsze szukać u Ciebie umocnienia.
 

Rozważania pochodzą z książki
ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
Refleksja maryjna

Maryja obroną wobec groźby herezji


Została nazwana "Wieżą Dawidową", ponieważ wypełniła w sposób godny podziwu powinność ochrony swego Bożego Syna przed zakusami nieprzyjaciół. Niektóre osoby nie będące katolikami uważają, że kult oddawany Maryi pokrywa się z adoracją jaką powinniśmy składać Bogu, oraz że w naszych naukach Matka przesłania Syna. Takie zdanie jest wypaczeniem prawdy. Jeśli chwała Najświętszej Panny jest tak wielka, to dlaczego nie może być jeszcze większa chwała Tego, który jest Jej Bogiem i Panem? On jest nieskończenie wyżej swojej Matki, a cała łaska, która jest w Niej, jest wylaniem niepojętej świętości Boga. Historia dostarcza takich samych nauk.

Popatrzmy na sytuację krajów protestanckich, w których kilka wieków temu zrezygnowano z pobożności maryjnej zasłaniając się pretekstem, że oddalając Ją ze swoich myśli, pozwala się, by wzrastała chwała Jej Syna. Czy z ich negatywnego zachowania wobec Maryi wypłynęła logika, której się spodziewali? Nie! Wszystko potoczyło się w przeciwnym kierunku. Faktycznie w państwach protestanckich - Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, gdzie większa część tam zamieszkujących przyjęła taki sposób traktowania Maryi - zaprzestano adoracji Jezusa i utracono wiarę w Jego boskość. Podczas gdy Kościół katolicki, w którym ciągle żywa jest pobożność maryjna, adoruje Jezusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, tak jak zawsze to czynił, od swych początków i byłoby zdumiewające gdyby stało się inaczej.

Zatem Maryja słusznie została nazwana Wieżą Dawidową.

J. H. Newman


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro

Przynaglaj do tego, aby się dużo modlono; a ponadto, aby wszyscy stali się mężami modlitwy.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Panie, spraw, abyśmy podobnie jak Św. Damazy zawsze czcili zasługi twoich męczenników i otaczali ich miłością. Amen.Patron Dniaśw. Damazy I,
papież

Św. Damazy pochodził z Hiszpanii. Jego ojciec po śmierci żony przyjął święcenia kapłańskie i został proboszczem. Syn również wstąpił do stanu kapłańskiego; za pontyfikatu Liberiusza został diakonem Kościoła rzymskiego; po śmierci Liberiusza w roku 366 został wybrany papieżem. Św. Damazy rządził Kościołem od roku 366 do 384. Zwalczał polinaryzm, donatyzm i inne herezje swego wieku, podnosząc znaczenie i powagę Stolicy Apostolskiej. Był organizatorem dwóch Soborów Rzymskich, w roku 368 i 370. Św. Hieronima, który był jego sekretarzem, zachęcał do pracy nad poprawianiem łacińskiego przekładu Pisma Świętego; sam układał wierszowane napisy na grobowcach męczenników. W Rzymie zbudował Kościół San Lorenzo in Damaso, przy którym założył archiwum kościelne. W tymże kościele znajdują się jego relikwie. Charakteryzował się religijną gorliwością, troską o czystość wiary, prostotę zachowania, chrrześcijańską pokorę i miłosierdzie dla ubogich.


jutro: św. Joanny

wczoraj
dziś
jutro