logo
Sobota, 04 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Benedykta, Izodora, Wacława – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
Jerzy Adam Świdziński
Kara śmierci.
Wydawnictwo Petrus


Wydawca: Petrus 
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61533-41-2 
Format: 145x200 
Stron: 128
Rodzaj okładki: twarda

 

Czy bezsilny gniew pojawiający się po bezpośrednim dotyku zła musi być bezsilny? Zdarza się, że bardzo życzymy komuś śmierci, że domagamy się sprawiedliwości. Jednak kara śmierci jest najwyższym rodzajem kary, od którego już nie ma odwrotu, nie ma możliwości cofnięcia wyroku po dokonaniu egzekucji i przywrócenia ponownie komuś życia. Czy życia zbrodniarza należy bronić?

***

Tematyka kary śmierci do dziś wzbudza niesłabnącą popularność. Temat cieszy się wielką popularnością, a słuszność jej wykonywania rodzi kontrowersje.

***

Okazuje się, że Stolica Apostolska nigdy nie wydała specjalnego dokumentu, dotyczącego zakazu kary śmierci. W swoim nauczaniu „ex cathedra” nigdy nie wypowiedziała się jasno i jednoznacznie w tej sprawie. Jan Paweł II nawoływał do zaniechania jej, darowania życia i nie wykonywania jej, ale nigdy nie wydał żadnego dokumentu, który byłby jednoznaczny dla rozwoju myśli teologicznej i filozoficznej w tej materii. Historia Kościoła, w tym nauczanie papieży i Soborów także nie są jednoznaczne. Albo i są... za czy przeciw?

***

Spis Treści

Wstęp

Rozdział  I. Moralne uprawnienie władzy państwowej do wymierzania kary śmierci w świetle Pisma Świętego i nauczania Kościoła
Kara śmierci w Piśmie Świetym
Stary Testament 
Nowy Testament 
Kara śmierci w nauczaniu Kościoła do czasów współczesnych
Kształtowanie się doktyrny w pierwszycg wiekach chrześcijaństwa
Okres średniowiecza
Prawo miecza a problem inkwizycji
Uzasadnienie godziwości kary śmierci według św. Tomasza z Akwinu
Niezmienna dopuszczalność kary głównej w czasach nowożytnych
Kara śmierci w nauczaniu Jana Pawła II
Potwierdzenie aktualności tradycyjnej nauki Kościoła i nowe zastrzeżenie w encyklice Evangelium Vitae
Apele Ojca Świętego z 1998 i 1999 roku
Cechy charakterystyczne nauczania Jana Pawła II

Rozdział  II. Kara śmierci w świetle dyskusji abolicjonistyczno-represjonistycznej
Abolicjonizm i prawne uzasadnienia kary kryminalnej
Podstawy ideologiczne i historia abolicjonizmu
Kara śmierci w międzynarodowych dokumentach chroniących prawa człowieka
Teorie kary kryminalnej
Retencjonistyczna ocena podstawowych argumentów abolicjonizmu karnego
Pogwałcenie życia i godności ludzkiej
Ogólnoprewencyjna funkcja kary śmierci
Nieodwracalność kary głównej
Pomyłka sądowa
Arbitralność w orzekaniu kary pozbawienia życia
Sprzeczność kary śmierci ze współczensym poziomem kultury społecznej

Rozdział  III. Jurydyczno - ekspiatoryjny wymiar kary śmierci
Ks. Ślipki teoria moralnej dopuszczalności kary śmierci
Kara pozbawienia życia jako restytucja naruszonego porządku sprawiedliwości
Sprawiedliwa odpłata za morderstwo
Instynkt zemsty a sprawiedliwy odwet
Pragnienie sprawiedliwości
Sprawiedliwość a miłosierdzie
Kara śmierci jako pokuta i zadośćuczenienie Bogu
Kara główna w aspekcie wolności i odpowiedzialności
Najwyższy wymiar kary jako pokuta za winę moralną
Zakończenie
Bibliografia

 
 Pełna wersja katolik.pl