logo
Piątek, 30 września 2022 r.
imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery, Hieronima, Felicji – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
ks. Marek Dziewiecki
Co to znaczy być chrześcijaninem?
materiał własny


Wstęp

Chrześcijaństwo patrzy na człowieka w sposób całościowy i realistyczny. Ukazuje jego wielkość, jego powołanie do życia w prawdzie i miłości, w wolności i świętości, a jednocześnie jego poranienia, które są skutkiem grzechu pierworodnego i całej sumy zła, jaka dokonała się w historii ludzkości. Być człowiekiem to być kimś zagrożonym naiwnością, kłamstwem, ignorancją, samotnością, nienawiścią, grzechem. Człowiek to zatem ktoś, kto potrzebuje Zbawiciela i nieustannego nawracania się. Tej podstawowej prawdy o człowieku doświadczamy z całą mocą na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Żyjemy bowiem w czasach gwałtownych przemian społecznych, obyczajowych i kulturowych, które sprawiają, że wielu ludzi - zwłaszcza młodych - gubi się w cywilizacji, która promuje bezkrytyczny konsumpcjonizm oraz naiwny liberalizm. Współczesny człowiek coraz lepiej rozumie świat wokół siebie, a jednocześnie coraz mniej rozumie samego siebie i własne powołanie. Coraz częściej wyrządza krzywdę innym ludziom i samemu sobie. Nigdy jeszcze w historii naszej Ojczyzny nie było tylu samobójców i przestępców, co obecnie. Nigdy nie było tak wiele osób chorych psychicznie, uzależnionych, bezradnych materialnie i duchowo. Nigdy nie było tylu małżeństw rozbitych i tylu nieszczęśliwych dzieci.

W tej sytuacji prowadzenie rekolekcji w parafiach i innych wspólnotach formacyjnych jest ważnym i niezbędnym wyrazem troski Kościoła o współczesnego człowieka. O tego człowieka, który coraz częściej przeżywa bolesny kryzys w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że coraz mniej wierzących korzysta z szansy, jaką są rekolekcje. Dotyczy to zwłaszcza młodego pokolenia. Częściowo jest to spowodowane faktem, że każdy, kto błądzi i przeżywa kryzys, ma tendencję, by uciekać od światła i by - jak pierwsi ludzie - chować się przed szukającym go Bogiem. Częściowo jednak mniejsze zainteresowanie rekolekcjami jest związane z faktem, że ich tematyka oraz sposób realizacji nie uwzględnia w wystarczającym stopniu egzystencjalnych potrzeb i percepcyjnych możliwości słuchacza.

Zapraszamy do lektury konferencji rekolekcyjnych, które zostały zweryfikowane w bezpośrednim kontakcie z młodzieżą oraz z ludźmi dorosłymi w różnych środowiskach i miejscach Polski. Mamy nadzieję, że zamieszczone tutaj teksty okażą się pomocą w przekazywaniu odwiecznej prawdy o Bogu i człowieku ludziom wkraczającym w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.

ks. Marek Dziewiecki

 
 Pełna wersja katolik.pl