logo
Czwartek, 06 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Jakuba, Sławy, Wincentego – wyślij kartkę

Szukaj w


Facebook
 
Sztuka towarzyszenia innym poprzez rozmowy indywidualne


Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie zaprasza w dniach 24 lutego 2008 na sesję: Sztuka towarzyszenia innym poprzez rozmowy indywidualne.

Sesję poprowadzi psycholog - o. dr Mieczysław Kożuch SJ.

Sesja rozpocznie się 22 lutego w piątek Mszą św. o godz. 15.30, a zakończy się 24 lutego w niedzielę Mszą św. i obiadem o godz. 12.00.

Obecna sesja jest trzecim etapem w refleksji nad wychowaniem i formacją. W dwu poprzednich rozważyliśmy teorie wychowawcze, następnie spojrzeliśmy na cechy formatora, trzeci etap refleksji będzie dotyczył osoby wychowanka. Pragniemy podczas sesji wejść jeszcze bardziej w sztukę towarzyszenia indywidualnego, bo takie rozumienie wychowania jest najważniejsze i najbardziej przynoszące owoce, jakich spodziewa się Kościół po formacji.

Wychowankowi nie tylko należy kompetentnie towarzyszyć, ale mamy także wspomagać go – czyniąc to metodycznie – w zdobywaniu, czy rozwijaniu pewnych cech, które ułatwiają dojrzałą pracę nad sobą.

Omówimy w różnych aspektach złożony świat motywacji wychowanka, zobaczymy, co znaczą pragnienia, bez których nie jest do pomyślenia żaden wzrost. Rozważymy pewne konkretne cechy wychowanka, bez których towarzyszenie jest bezproduktywne. Głównie będzie chodzić o postawę zaufania, rozwoju zdolności samoobserwacji, znoszenia napięć, wyrabianie wytrwałości i doprowadzania do decyzji.
Sesja skierowana jest, podobnie jak dwie poprzednie, do wychowawców i formatorów, którzy pragną pracować lepiej i owocniej.

O. dr Mieczysław Kożuch SJ psycholog, magister nowicjatu Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, rekolekcjonista, kierownik duchowy. Autor książek: Chrześcijańska formacja indywidualna. Kolokwia wzrostu; Jak korzystać z kierownictwa duchowego. Ma wykłady w SZKOLE  FORMATORÓW,  która jest podyplomowym studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii przy Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.