logo
Sobota, 04 lipca 2020 r.
imieniny:
Elżbiety, Teodora, Aureli, Malwiny, Zygfryda – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
Szkoła Modlitwy Słowem Bożym


Pogłębianie osobowej więzi z Jezusem przez kontemplację ewangeliczną (cz. IV)
8-10 czerwca 2007
Codzienność jest "piątą ewangelią", w której Jezus szuka z nami osobowego spotkania. Pragnie, abyśmy Go lepiej poznali, bardziej umiłowali i wierniej Go naśladowali. Możemy tego doświadczyć na drodze kontemplacji ewangelicznej. Jest to droga modlitwy, która prowadzi do spotkania z Jezusem poprzez słowo Ewangelii. Pomaga otwierać się na Jego przemieniającą obecność i trwać z Nim w zażyłej więzi pośród codzienności.
 
Jak przemodlić Słowo? Wprowadzenie do "Lectio divina" (cz. V)
31 sierpnia - 2 września 2007
Istnieje w tradycji Kościoła szczególna praktyka modlitwy Słowem Bożym. Proponuje drogę duchowego wzrastania w codzienności. Jest to droga bardzo prosta o dostępna dla wszystkich: czytaj - rozważaj - módl się - kontempluj - wprowadzaj w życie to, czym nasyciło cię przemodlone Słowo Boże.
 
Wiara i kryzysy w świetle słowa Bożego (cz. VI)
2-4 listopada 2007
Kryzysy nie muszą nas oddalać od Boga. Owszem, mogą jeszcze bardziej do Niego zbliżyć. Słowo Boże pomaga nam je przeżywać jako czas dojrzewania i umocnienia wiary. Zażyłość ze Słowem uczy wrastania w wierze pośród naszej kruchości. Uczy nas wchodzenia w modlitwę z naszymi kryzysami i wyprowadza z nich silniejszymi.
 
Na głębinach Słowa (cz. VII)
Maria, Marta... i ja. Lectio divina do Łk 10, 38-42
30 listopada - 2 grudnia 2007

Lectio divina pomaga otwierać się na Słowo, które pragnie wcielić się w najbardziej nawet zranioną historię życia, wrócić jej pokój i uczynić świętą. W klimacie pustyni będziemy uczyli się trwania na głębinach wybranego tekstu Pisma przez słuchanie, medytowanie, modlitwę serca i kontemplację Słowa. Sesja dla osób, które chcą przedłużać formację otrzymaną w Szkole Modlitwy Słowem, w rekolekcjach lectio divina czy Ćwiczeniach ignacjańskich. Służy także jako przygotowanie do rekolekcji lectio divina i uczy modlitwy Słowem w warunkach codzienności.
 
Szkołę prowadzą kierownicy duchowi i rekolekcjoniści z CFD: ks. Krzysztof Wons SDS, ks. Joachim Stencel SDS, ks. Ryszard Stankiewicz SDS, ks. Szymon Szepietowski SDS