logo
Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Ireny, Katarzyny, Kleofasa, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
ks. Tomasz Jelonek
Rodzina i społeczeństwo
Wydawnictwo Salwator


Wydawca: Salwator
Rok wydania: 2010
ISBN: 987-83-7580-150-7
Format: 145x205
Stron: 288
Rodzaj okładki: miękka 
 

Kup tą książkę

 

Problematyka dotycząca rodziny, a także nauka o społeczeństwie pozostają niezmiennie w orbicie szczególnego zainteresowania. Tematy te wielokrotnie powracały w mojej działalności pisarskiej, która rozrzucona została w licznych materiałach, również w artykułach zamieszczanych w czasopismach oraz w opracowaniach zbiorowych. Ponieważ tak rozproszony materiał trudno jest wykorzystywać, powstała myśl, aby ważniejsze publikacje zebrać w jednym tomie, co uczyni je bardziej dostępnymi dla liczniejszego grona Czytelników. Taki zatem zbiór pragniemy zaprezentować, który porusza różne zagadnienia, ale w dużej mierze uwzględnia biblijny punkt widzenia zarówno w dziedzinie nauki o rodzinie, jak i nauki społecznej.

***

Ponieważ poszczególne części tej pracy stanowiły odrębne opracowania i kierowane były do różnych grup odbiorców, pewne rozwiązania powtarzały się w mniejszym lub większym stopniu. Tego rodzaju powtórzenia weszły także do niniejszego zbioru. Wydawało się to konieczne w tych przypadkach, gdy pewne fragmenty wprawdzie się powtarzają, nawet dosłownie, ale stanowią integralną część innej całości i byłaby ona okaleczona po pominięciu tego, co już poprzednio gdzieś zostało przytoczone.

Ks. Tomasz Jelonek

***

Spis treści


Wprowadzenie
Rozważania o małżeństwie
I. Małżeństwo w nauce Pisma Świętego i Kościoła
II. Nauka Kościoła
1. Pochodzenie małżeństwa od Boga
2. Chrystus podnosi małżeństwo do godności sakramentu
3. Istota sakramentu małżeństwa
4. Cele, skutki i przymioty małżeństwa
5. Zawarcie sakramentu małżeństwa
III. Budowanie przez miłość
IV. Problematyka rodzinna a chrześcijaństwo jako religia krzyża
V. Uwagi o prawie rodziny do wychowania
Biblijny model małżeństwa i rodziny
Z katechez o małżeństwie i rodzinie
1. Ciało człowieka, które ma zmartwychwstać
2. Nas dwoje i to trzecie
3. Otwarcie się na dar życia
4. Istotne cechy rodziny
5. Sakrament małżeństwa
6. Etyka małżeńska
7. Małżeństwo drogą do doskonałości
Odpowiedzialność za rodzinę
Wspólnota rodzinna
Małżeństwo i rodzina w świetle Kościoła
Rodzina wspólnotą osób
Rodzina w służbie życiu
Biblia o godności życia
Kobieta i matka w Biblii i w Izraelu
Poetyckie streszczenie
Bóg Ojciec z rysami Matki
Bóg osiąga swoje cele
Tobiasz i Sara
Święta Rodzina przykładem posłuszeństwa
Biblia tworzy cywilizację miłości
Rodzina w świetle prawa Bożego, kościelnego i państwowego
Starość w Biblii
Biblia a prawa człowieka
Prawa człowieka
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Francuskiej Konstytuanty (26 sierpnia 1789) 
Nauka Biblii
Jan Paweł II o pokoju
Jan Paweł II o godności pracy ludzkiej
Encyklika Laborem exercens
Problematyka pracy w nauczaniu Biblii
Odpoczynek Boga i człowieka
Ubóstwo człowieka w nauczaniu Biblii
Miłosierdzie a przebaczenie
Problematyka moralna na tle rozmowy Jezusa z młodzieńcem
1. Ewangeliczna rozmowa Jezusa z młodzieńcem w papieskim nauczaniu
a) Adhortacja Apostolska Redemptionis donum
b) List Apostolski do młodych całego świata
c) Przemówienie do młodzieży na Westerplatte
3. Miejsce i znaczenie ewangelijnej rozmowy z młodzieńcem w encyklice Veritatis splendor
a) Biblijny szkielet encykliki
b) Treść pierwszego rozdziału encyklik
c) Znaczenie rozmowy z młodzieńcem
dla wykładu zagadnień moralnych
Zakończenie
Nauka Ojca świętego z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży
Ideał dobrego człowieka w Księdze Syracha
Postępowanie etyczne w nauczaniu św. Pawła
Dobry człowiek w Bożym dziele stworzenia i odkupienia

 
 Pełna wersja katolik.pl