logo
Sobota, 28 maja 2022 r.
imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira, Germana – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
Yves Boulvin
Powtórnie się narodzić
Wydawnictwo Salwator


Każdy z nas nosi w sobie dziecko. Droga, by je w sobie odkryć i sprawić, by się powtórnie narodziło, wiedzie przez: uwolnienie od psychologicznych uwarunkowań, wyzwolenie się od przeszłości, umożliwienie rozwoju, nabranie zaufania do siebie, nauczenie się odpoczywania i cieszenia się życiem, osiągnięcie wewnętrznej spójności.
 

 
Wydawca: Salwator
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7580-371-6
Format: 145x205
Stron: 520 
Rodzaj okładki: Miękka
Kup tą książkę 
 

 
Wprowadzenie


 
Niniejsza książka, pogłębiająca tematykę poruszoną w poprzedniej publikacji mojego autorstwa, zatytułowanej Choisis la vie [1], jest owocem prawie dwudziestu lat cyklu audycji Wiara i psychologia, emitowanego przez różne chrześcijańskie rozgłośnie radiowe obszaru francuskojęzycznego. Swoją treść zawdzięcza ona także setkom osób, którym udzielałem psycho-duchowego wsparcia, oraz szkoleniom w przedsiębiorstwach.
 
Jaki jest cel tej książki? Ma się ona przyczynić do tego, abyśmy zrzucili okowy przeszłości i wyswobodzili się od jej ciężaru; ma pomóc w przeprowadzeniu selekcji naszych przeżyć, w wyzwoleniu wewnętrznego dziecka Światłości i w zapewnieniu mu rozwoju, a także w zjednoczeniu naszej osobowości mającym początek w głębi serca. 

Podobnie jak Choisis la vie, niniejsza książka zachęca do codziennej refleksji, począwszy od 1 stycznia, a kończąc na 31 grudnia. Wychodzę z założenia, że wewnętrzna transformacja wymaga czasu oraz że dzięki codziennym ćwiczeniom i pogłębionej refl eksji uda nam się zmienić i być prawdziwie sobą (niektóre tematy są również z tego względu celowo poruszane kilkakrotnie, jednak pod innym kątem). Książka ta stanowi więc swego rodzaju zaproszenie do trwającej rok duchowej wędrówki. Będzie ona rozwijać się dzień po dniu, a dla czytelników, którzy przeczytali również poprzednią książkę, rozciągnie się ona nawet do dwóch lat, przeznaczonych na budowanie i umacnianie własnej osobowości w Bogu, w oparciu o nowe podstawy.
 
Można oczywiście otwierać tę książkę na przypadkowych stronach, pod datą swoich imienin czy urodzin, lub szukać w niej odpowiedzi na konkretne pytanie. Chciałbym również poprowadzić z czytelnikiem prawdziwy dialog, do którego – mam nadzieję – będzie ona natchnieniem.

Najważniejsze jest, aby w ciągu dnia pozwolić dojrzeć w sobie tym kilku przeczytanym linijkom. Lepiej pogłębić jedną czy dwie ścieżki, niż rozpraszać się, wędrując jednocześnie wieloma drogami. Słowo Boże jest zawsze krótkie i dotyka serca. Często streszcza się w jednym wyrazie lub krótkim zdaniu.
 
W czasie tej duchowej wędrówki przeżyjemy pewien wewnętrzny wstrząs: zapomniane już cierpienia mogą znowu wypłynąć na powierzchnię, pojawią się różne pytania, zaczniemy sobie uświadamiać pewne rzeczy, zajaśnieje nowe światło.
 
Przyjmijmy je z całą prostotą, nie odczuwając żadnych obaw, nie tracąc przy tym wewnętrznego pokoju, który zamieszkuje głęboko w nas. Nie wahajmy się również korzystać z pomocy innych, dzielić się wszystkimi rozterkami z kimś kompetentnym i roztropnym za każdym razem, gdy będzie to konieczne.
 
Jeżeli każdego dnia stawiamy przed sobą jakieś zadanie do wykonania, książka Powtórnie się narodzić prowokuje także swego rodzaju progresję, wychodząc od zagadnień psychologicznych [2], aby dojść do rozważań o duchowości. Każdy miesiąc jest skupiony wokół pewnej osi, wewnątrz ogólnego tematu wybranego na kwartał.
 
Pierwszy kwartał: Wyzwolenie się od przeszłości
styczeń: Zrozumienie swojej przeszłości
luty: Twoje najgłębsze zranienia
marzec: Jak zbudowałeś swoją osobowość?
 
Drugi kwartał: Powtórne narodziny jako dziecko Światłości
kwiecień: Możesz powtórnie się narodzić
maj: Proste sposoby na odkrycie w sobie dziecka Światłości
czerwiec: Jak sprawić, by dziecko Światłości wzrastało w tobie
 
Trzeci kwartał: Nabieranie zaufania do siebie, odnawianie swoich sił
lipiec: Pozytywne myślenie sierpień: Umiejętność odpoczywania i cieszenia się życiem
wrzesień: Odbicie się od dna – wewnętrzny bodziec
 
Czwarty kwartał: Otwarcie się na życie wieczne
październik: Dokonanie przeobrażenia i przyzwolenie na zmiany
listopad: Życie trwa po śmierci
grudzień: Wejście do wieczności
 
Miłej lektury. Do zobaczenia wkrótce, do zobaczenia zawsze!
 
Yves Boulvin
 
_____________________________
Przypisy:

[1] Yves Boulvin, Anne Villemin, Choisis la vie, Éditions des Béatitudes, Nouan-Le-Fuzelier 2001.
[2] W szczególności pragnąłbym podziękować moim prowadzącym szkolenia przyjaciołom za wyjaśnienia, jakich dostarczyli mi na temat analizy transakcyjnej Erica Berne’a w chwili, gdy została ona wprowadzona we Francji. 
 
poprzednia  1 2 3
 Pełna wersja katolik.pl