Maryja – dzieło Ducha Świętego

Artysta może kształtować swoich uczniów, nie tylko zachęcając ich, by czytali jego książki i zapiski o sztuce, na przykład na temat malarstwa, ale również zapraszając ich, by oglądali jego obrazy, a w szczególności te, które on uważa za najdoskonalsze. To jest właśnie sposób, w jaki Duch Święty kształtuje nas dzięki osobie Maryi. W łańcuchu Chrystusa Maryja ma swoją rolę również w zapisanym słowie Boga. Myślę, że żaden artysta nie czułby się dotknięty widząc swoich uczniów gromadzących się wokół dzieła, zauroczonych, długo kontemplujących i starających się naśladować raczej jego, niż jego zapiski o sztuce. Dlaczego więc sądzi się, że kontemplowanie Maryi ujmuje coś Chrystusowi i Duchowi Świętemu? Prawdą jest, że kontemplacja i oddawanie czci Maryi powinny być czynione w tym duchu i z tą świadomością, z jaką żyła Maryja, to jest z przeświadczeniem, że jest Ona tylko narzędziem w rękach Boga.

R. Cantalamessa


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com