Maryja współpracuje w Zesłaniu Ducha Świętego

Ewangelia wg św. Łukasza wyraźnie przedstawia jedyną w swoim rodzaju relację, jaka zjednoczyła Maryję z Duchem Świętym. Zakończeniem pozdrowienia Archanioła Gabriela była zapowiedź Ducha Świętego, sprawcy dziewiczego poczęcia. Porównanie Wcielenia z Pięćdziesiątnicą ukazuje udział Maryi w obydwu przypadkach. Najświętsza Panna została wezwana do współpracy z Duchem Świętym, którego tajemnicza interwencja, przyczyniła się do narodzenia Jezusa. Obecność Maryi w Wieczerniku miała swoje uzasadnienie również we współpracy z Duchem Świętym w kształtowaniu Kościoła.

Tajemnica Nawiedzenia potwierdza tę współpracę. Nadzwyczajny znak obecności Ducha Świętego można dostrzec w charyzmacie danym Elżbiecie podarowanym później Apostołom. Elżbieta została "napełniona" Duchem Świętym. Odczuła przepływ radości i została w sposób szczególny obdarzona zdolnością mowy z natchnienia Boga. Elżbieta rozpoznała, że jej radość była skutkiem spotkania z Maryją i usłyszenia Jej głosu. Czyż nie mamy zatem prawa myśleć, że jeśli Chrystus zapragnie wylać Ducha Świętego na całą wspólnotę, zrobi to za pośrednictwem swojej Matki?

J. Galot

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com