Ekumeniczne znaczenie kultu maryjnego

W kulcie Najświętszej Dziewicy – z powodu eklezjalnego charakteru – odzwierciedlają się troski Kościoła, wśród których wyróżnia się dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan. W ten sposób cześć dla Matki Pana uwrażliwia nas na niepokoje i przedsięwzięcia ruchu ekumenicznego, to znaczy Ona sama również nabiera charakteru ekumenicznego i to z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że katolicy łączą się z braćmi Kościołów prawosławnych, w których pobożność względem błogosławionej Dziewicy przybiera formy pełne nadzwyczajnego polotu poetyckiego i wzniosłej nauki, gdy ze szczególną miłością czci chwalebną Bożą Rodzicielkę i nazywa Ją "Nadzieją chrześcijan". Łączą się oni z anglikanami, których najwybitniejsi teologowie już dawno ukazali mocny fundament, jakiego Pismo Święte dostarcza dla kultu Matki Pana naszego, w myśl którego współcześni teologowie podkreślają doniosłość i znaczenie Maryi w życiu chrześcijańskim. Jednoczą się także z braćmi kościołów powstałych z reformacji, w których kwitnie umiłowanie Pisma Świętego i uwielbienie Boga słowami samej Dziewicy (por. Łk 1, 46-55).

MC 32

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com