logo
Czwartek, 09 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Marii, Dymitra, Wadima, Heliodora, Gaucheriusza – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
pod redakcją ks. Jana Hadalskiego TChr
Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy
Wydawnictwo Hlondianum


Kompletny wykład liturgii Mszy Świętej: obrzędy, gesty, modlitwy – historia, symbolika, prawo i teologia. Książka stanowi zbiór 140 artykułów z czteroletniego cyklu (2009-2012) „Msza Święta – Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć” publikowanego na łamach miesięcznika „Msza Święta”. Autorzy to znani teologowie, specjaliści w zakresie liturgiki, teologii pastoralnej, prawa kanonicznego, sztuki i muzyki sakralnej...

 

Wydawca: Hlondianum
Rok wydania: 2013 
Format: 176x250
Stron: 668
Rodzaj okładki: Miękka

 
  
 
  

 
Kompletny wykład liturgii Mszy Świętej: obrzędy, gesty, modlitwy – historia, symbolika, prawo i teologia. Książka stanowi zbiór 140 artykułów z czteroletniego cyklu (2009-2012) „Msza Święta – Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć” publikowanego na łamach miesięcznika „Msza Święta”. Autorzy to znani teologowie, specjaliści w zakresie liturgiki, teologii pastoralnej, prawa kanonicznego, sztuki i muzyki sakralnej. Nie jest to jednak pozycja naukowa. Teksty zebrane na 668 stronach napisane są prostym, komunikatywnym językiem, aby popularyzować wśród wiernych znajomość treści i liturgii Eucharystii.
 
 
Spis treści
 
WSTĘP – ks. Jan Hadalski TChr
Część pierwsza: Wiadomości ogólne o Mszy Świętej
 
I. Istota Eucharyst II
 
ks. Marek Pyc: Ustanowienie Eucharystii: Ostatnia Wieczerza – Krzyż
ks. Stefan Szymik MSF: Żydowska Pascha – Ostatnia Wieczerza – Eucharystia 
ks. Krzysztof Filipowicz
Czym jest Msza Święta – na podstawie używanych nazw
ks. Krzysztof Filipowicz
Eucharystia Ofiarą Chrystusa i Kościoła
ks. Jan Miazek
Eucharystia Świętą Ucztą 
ks. Bogusław Nadolski TChr
Eucharystia zbawczym posiłkiem 
ks. Andrzej Orczykowski TChr
O chlebie i winie do Eucharystii
II . Miejsc e i c zas sp rawowania Mszy Świętej
1. Miejsca związane ze sprawowaniem Eucharystii
ks. Marian Cynka
Wnętrze kościoła – przestrzeń sakralna
ks. Marian Cynka
Ambona – miejsce głoszenia słowa Bożego dawniej i dziś
658 Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć
ks. Marian Cynka
Ołtarz – miejscem ofiary i uczty w Starym i Nowym Przymierzu
ks. Marian Cynka
Trzy miejsca święte w sprawowaniu Eucharystii
w aspekcie „ars celebrandi” 
ks. Andrzej Orczykowski TChr
Gdzie można celebrować Mszę Świętą?
 
2. Niedziela – Dzień Eucharystii
 
ks. Jan Sochoń: Pascha tygodnia
ks. Edward Szymanek TChr: Szabat Nowego Przymierza
ks. Krzysztof Filipowicz: Dominica – „Dies Eucharistiae”
ks. Andrzej Orczykowski TChr: Z potrzeby serca czy z obowiązku? O niedzielnej Mszy Świętej
 
III . Celebrans – szafarz – uczestnictwo
ks. Helmut Jan Sobeczko: Zgromadzenie celebruje liturgię
ks. Jan Miazek: Kapłan w liturgii Mszy Świętej
ks. Wojciech Przeczewski: Udział wiernych w kapłaństwie Chrystusa
ks. Jacek Nowak SAC: Rola i zadania przewodniczącego liturgii
ks. Krzysztof Filipowicz: Królewska służba, czyli słowo o posługach w liturgii
ks. Andrzej Orczykowski TChr: O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji Eucharystii
ks. Andrzej Orczykowski TChr: O ofiarach mszalnych
ks. Teodor Puszcz TChr: Interkomunia – udział chrześcijan różnych wyznań we wspólnej Eucharystii 
 
IV. Ryt i celebracja Eucharystii
 
ks. Czesław Krakowiak: Dlaczego Watykan? Pozytywna wizja odnowy liturgicznej po Vaticanum II
ks. Andrzej Komorowski FSSP: Dlaczego Msza Święta trydencka?
Oprac. Grzegorz Duszyński: Obrzędy Mszy Świętej według rytu rzymskiego posoborowego i trydenckiego 
ks. Jan Hadalski TChr: „Ars celebrandi” – piękno liturgii 
Adam Matyszewski: Koncelebracja – rys historyczny 
ks. Andrzej Orczykowski TChr: Aspekty prawne koncelebracji eucharystycznej
ks. Jacek Nowak SAC: Jak objaśniać liturgię? O komentarzu i funkcji komentatora w liturgii 
ks. Jan Miazek: Msza Święta z udziałem dzieci w świetle wskazań Kościoła 
ks. Andrzej Draguła: Nie podzielić losu lalki i misia! O Mszy Świętej dla dzieci z perspektywy duszpasterskiej
ks. Krzysztof Filipowicz: Apologie kapłańskie we Mszy Świętej dawniej i dziś 
 
Część druga: Obrzędy Mszy Świętej 
 
I. Obrzędy wstępne
 
ks. Krzysztof Filipowicz: Przygotowanie Kościoła na Boską wymianę darów
ks. Bogusław Nadolski TChr: „Łaska początku”, czyli jak w celebracji budować wspólnotę?
ks. Bogusław Nadolski TChr: Pan z wami – więcej niż pozdrowienie 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Walory aktu pokuty we Mszy Świętej
Adam Matyszewski: Narastanie uwielbienia, czyli „Kyrie, eleison” i „Chwała na wysokości Bogu” 
ks. Jan Miazek: Kolekta – szczyt liturgii gromadzenia się 
 
II. Liturgia słowa 
 
ks. Bogusław Nadolski TChr: Rola słowa Bożego w liturgii
ks. Krzysztof Filipowicz: Układ i zasady doboru czytań mszalnych
ks. Bogusław Nadolski TChr: Psalm responsoryjny – słowo Boże śpiewane
Adam Matyszewski: Od graduału do psalmu responsoryjnego 
Adam Matyszewski: Sekwencje w liturgii 
Adam Matyszewski: Alleluja – chwalcie Pana!
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Proklamacja Ewangelii szczytem liturgii słowa 
ks. Adam Kalbarczyk: Homilia – najwyższa forma przepowiadania w Kościele
ks. Wojciech Przeczewski: Komu wolno wygłosić homilię? 
ks. Henryk Sławiński: Troski współczesnej homiletyki 
ks. Henryk Sławiński: Homilia dla dzieci – pedagogiczne wyzwanie 
ks. Czesław Krakowiak: Wyznanie wiary („Credo”) we Mszy Świętej 
ks. Jan Miazek: Modlitwa powszechna – modlitwa zgromadzonego Kościoła
 
III. Liturgia eucharystyczna 
 
1. Przygotowanie darów ofiarnych
 
ks. Teodor Puszcz TChr: Ofiarowanie czy przygotowanie darów? 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę... 
 
2. Modlitwa eucharystyczna 
 
ks. Jan Miazek: Modlitwa eucharystyczna – wprowadzenie
ks. Czesław Krakowiak: Prefacja w modlitwie eucharystycznej 
Adam Matyszewski: „Pierwsza modlitwa eucharystyczna”, czyli „Kanon rzymski” – rys historyczny 
ks. Jan Miazek: Teologiczne treści „Kanonu rzymskiego”
ks. Jan Miazek: Druga modlitwa eucharystyczna 
ks. Jan Miazek: Prawdziwie nowa modlitwa. Teologia „Trzeciej modlitwy eucharystycznej”
ks. Jan Miazek: Teologiczne treści „Czwartej modlitwy eucharystycznej”
ks. Jan Miazek: Piąta modlitwa eucharystyczna 
ks. Jan Miazek: Pierwsza modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania 
ks. Jan Miazek: Druga modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania 
ks. Jan Miazek: Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci
ks. Jan Miazek: Jak uczestniczyć w modlitwie eucharystycznej? 
ks. Krzysztof Filipowicz: Podniesienie – najważniejszy moment Mszy? 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Krew przymierza wylana „za wszystkich” czy „za wielu”? Problem rozumienia i tłumaczenia formuły konsekracji wina
 
3. Obrzędy Komunii Świętej
 
ks. Krzysztof Porosło: Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością. Miejsce i znaczenie „Modlitwy Pańskiej” w Eucharystii 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Znak pokoju w liturgii mszalnej 
o. Adam R. Sikora OFM: Chrystus – Baranek Boży 
ks. Teodor Puszcz TChr: Ciało i Krew, które łączymy. O geście łamania chleba i zmieszania Konsekrowanych Postaci
ks. Krzysztof Filipowicz: Święte dla świętych, czyli o udzielaniu Komunii Świętej
ks. Teodor Puszcz TChr: „Cum amore ac timore”, czyli o przyjmowaniu Komunii Świętej
ks. Krzysztof Porosło: Droga od dwóch do jednej postaci – Komunia Święta w Kościele zachodnim
ks. Andrzej Orczykowski TChr: O Komunii Świętej pod postaciami chleba i wina – aspekty prawne
ks. Krzysztof Filipowicz: Komunia z tej samej ofiary, czyli o „doskonalszym” sposobie uczestnictwa we Mszy Świętej 
Adam Matyszewski: Antiphona ad Communionem 
ks. Mariusz Białkowski: Śpiewy komunijne i na uwielbienie 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Puryfikacja naczyń mszalnych
ks. Jan Miazek: Post Communionem – modlitwa dziękczynna po Komunii 
ks. Leszek Smoliński: Owoce Komunii Świętej 
ks. Leszek Smoliński: Pragnienie serca. O Komunii duchowej 
ks. Andrzej Suchoń: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej – moda czy konieczność? ..
bp Piotr Greger: Przygotowanie, zadania, formacja i duchowość nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
 
IV. Obrzędy zakończenia
ks. Krzysztof Filipowicz: Błogosławieni posłani, gdyż spotkali Pana! Błogosławieństwo na końcu zgromadzenia liturgicznego 
ks. Jan Miazek: Modlitwy nad ludem
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Idźcie w pokoju Chrystusa 
Adam Matyszewski: Śpiew na zakończenie Mszy Świętej
 
Część trzecia: Kult Eucharystii poza Mszą 
 
Adam Matyszewski: Idea i początki kultu Eucharystii poza Mszą
ks. Marian Cynka: Tabernakulum – miejsce Świętej Obecności 
ks. Andrzej Orczykowski TChr: Przechowywanie Najświętszego Sakramentu według aktualnie obowiązującego prawa kościelnego 
ks. Jan Miazek: Komunia poza Mszą Świętą 
Adam Matyszewski: Procesja eucharystyczna – historia, teologia, praktyka 
ks. Jan Miazek: Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
ks. Krzysztof Porosło: Sław, języku, tajemnicę – uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa
Adam Matyszewski: Godzina Święta i Czterdzieści Świętych Godzin 
s. Iwona Kopacz PDDM: Kongresy eucharystyczne: historia i idee 
 
Część czwarta: Paramenty mszalne, muzyka i śpiew 
 
I. Księgi używane do sprawowania Mszy 
 
ks. Krzysztof Porosło: Wiara Kościoła „zapisana” w księgach 
ks. Krzysztof Porosło: Księgi żywego słowa
ks. Krzysztof Porosło: Chorał gregoriański zapisany w księgach 
 
II. Naczynia i paramenty liturgiczne związane z Eucharystią
 
ks. Marian Cynka: Vasa sacra – naczynia eucharystyczne oraz paramentyka kielichowa i ołtarzowa 
ks. Krzysztof Porosło: Ampułki – naczynia na wino i wodę
ks. Krzysztof Porosło: Kielich i jego zawartość 
ks. Krzysztof Porosło: Patena i serce otwarte z miłości do Zbawcy
ks. Krzysztof Porosło: Paramenty służące przygotowaniu darów 
ks. Krzysztof Porosło: Gloria i melchizedek, czyli rzecz o monstrancji
ks. Marian Cynka: Monstrancja i cyborium 
ks. Krzysztof Porosło: Płomień dla Pana – światło i świece
ks. Krzysztof Porosło: Tajemnica miłości, woni i ofiary, czyli słowo o kadzidle i kadzielnicy 
 
III. Szaty liturgiczne
ks. Krzysztof Porosło: Przyobleczeni w Chrystusa 
ks. Krzysztof Porosło: Albus – znaczy biały 
ks. Krzysztof Porosło: Przepasz mnie, Panie… – słów kilka o cingulum
ks. Krzysztof Porosło: Hełm zbawienia, czyli humerał
ks. Krzysztof Porosło: Stuła – lekki i słodki ciężar 
ks. Krzysztof Porosło: Dalmatyka – szata dla sługi
ks. Krzysztof Porosło: Ornat – najpiękniejsza szata 
ks. Krzysztof Porosło: Insygnia biskupie 
ks. Krzysztof Porosło: Paliusz 
ks. Krzysztof Porosło: Szaty liturgiczne w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego 
ks. Krzysztof Porosło: Szaty liturgiczne Kościoła wschodniego 
 
IV. Muzyka i śpiew w liturgii mszalnej 
 
1. Śpiew we Mszy Świętej
 
Adam Matyszewski: Chorał – zapomniany głos modlącego się Kościoła
Adam Matyszewski: Niektóre wytyczne związane ze śpiewem i muzyką liturgiczną
Adam Matyszewski: Jak i co oni śpiewają? 
Adam Matyszewski: Muzyka liturgiczna wyrazem czci Boga
Adam Matyszewski: Znamiona „liturgiczności” pieśni
Adam Matyszewski: Cechy właściwe dla muzyki liturgicznej
 
2. Mszalni muzycy
 
ks. Mariusz Białkowski: Funkcje liturgiczno-muzyczne
ks. Mariusz Białkowski: Celebrans
ks. Mariusz Białkowski: Diakon
ks. Mariusz Białkowski: Lektor
ks. Mariusz Białkowski: Psałterzysta
ks. Mariusz Białkowski: Kantor
ks. Mariusz Białkowski: Animator śpiewu wiernych
ks. Mariusz Białkowski: Zgromadzenie wiernych
ks. Mariusz Białkowski: Zespoły muzyczne 
ks. Mariusz Białkowski: Dyrygent 
ks. Mariusz Białkowski: Organista 
  
 Pełna wersja katolik.pl