logo
Czwartek, 04 czerwca 2020 r.
imieniny:
Christy, Helgi, Karola, Franciszka – wyślij kartkę
Szukaj w


Komentarz liturgiczny

W imię Jezusa
 
Co to znaczy prosić w imię Jezusa? To znać Jezusa i być z Nim tak blisko, że nasza prośba kierowana do Ojca w Jego imię staje się prośbą, którą On sam zanosi w naszym imieniu. Kiedy prosimy w imię Jezusa, będąc z Nim w komunii, jesteśmy pewni, że nie może to być nic, co będzie się mijało w jakikolwiek sposób z wolą Ojca i z naszym największym dobrem. Dlatego mamy pewność wysłuchania naszych próśb. Jezus nie musi nawet prosić Ojca, gdyż Ojciec sam pochyla się z miłością nad nami i naszymi potrzebami, bo nas kocha. Jezus pragnie, abyśmy prosili z ufnością. Wówczas nasza radość z otrzymanych darów i łask będzie pełna.

Boże, we wszystkim bądź uwielbiony. Ojcze, dziś w imię Jezusa proszę Cię o…

 
 

Rozważania pochodzą z książki
 
s. Anna Maria Pudełko
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 

Patron DniaŚw. Franciszek Caracciolo
 
zakonnik

Św. Franciszek ur. się w roku 1563 w Abruzzach w Królestwie Neapolitańskim. Już jako dziecko był bardzo pobożny. Święcenia kapłańskie przyjął w Neapolu gdzie zaczął gorliwie pracować. Dzięki zrządzeniu Opatrzności przyłączył się do Jana Augustyna Adorno i Fabrycjusza Caraccioli; owocem tej współpracy był zakon kleryków mniejszych regularnych. Jako człowiek świecki nosił imię Askaniusz, które zmienił na Franciszek. Po śmierci Jana Augustyna Adorno został przełożonym klasztoru. Miłosierdzie jrgo było tak wielkie, iż odwiedzając Rzym mieszkał w hodpicjum dla ubogich i nie bał się pielęgnować trędowatych. Zmarł w Ankonie w domu oo. oratorianów 4 czerwca 1608 roku.

jutro: św. Bonifacego

wczoraj
dziś
jutro