logo
Piątek, 15 listopada 2019 r.
imieniny:
Amielii, Idalii, Leopolda, Alberta – wyślij kartkę
Szukaj w


Komentarz liturgiczny

Gorliwość w sprawach Bożych
 
 
Uczciwa praca jest drogą prowadzącą do Boga. Staje się współdziałaniem z Bogiem w trosce o Jego dzieło stworzenia, zdobywaniem codziennego chleba, znakiem służebnej miłości i drogą doskonalenia człowieka. Nie brak jednak takich, dla których praca staje się środkiem wyzysku innych ludzi i nieuczciwego pomnażania własnych dóbr. Taka postawa nie może nas tylko gorszyć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam lekcję pokory. Od każdego możemy się czegoś uczyć. Jezus uczy nas spokojnego patrzenia na drugiego człowieka. Nie każe nam bagatelizować zła, które widzimy u innych, natomiast ukazuje, że determinacja w osiągnięciu postawionych sobie celów może być szkołą zaangażowania się w to, co najważniejsze: królestwo Boże. Czy wykorzystujemy wszystkie talenty we współpracy z Bożą łaską? Jak to czynimy w realizacji ziemskich celów? Odsuńmy na bok zgorszenie z nieuczciwości rządcy. Ożywmy nasz zapał w relacji z Bogiem. 
 
„Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać” (J 14, 23) – niech słowa te ożywiają we mnie wdzięczność i czynią mnie miejscem uwielbienia Boga.
  

Rozważania pochodzą z książki
ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 

Patron Dniaśw. Albert Wielki
biskup i doktor Kościoła

Św. Albert pochodził ze Szwabi. W czasie studiów w Padwie wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Wykładał na wielu uniwersytetach, głównie w Paryżu i w Kolonii, gdzie jego słuchaczem był św. Tomasz z Akwinu. W roku 1260 został mianowany biskupem Regensburga. Po dwu latach zrezygnował z rządów diecezją i resztę pracowitego życia spędził w Kolonii. Umarł 15 listopada 1280 roku. Zostawił bogatą spuściznę naukową z dziedziny teologii, logiki, metafizyki, etyki, matematyki, i nauk przyrodniczych. Bogaty zakres jego wiedzy zjednał u nazwę "doktora powszechnego". Jest patronem nauk przyrodniczych.

jutro: św. Małgorzaty i św. Gertrudy
 

wczoraj
dziś
jutro