logo
Sobota, 04 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Benedykta, Izodora, Wacława – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
Pierre-Marie Delfieux
Mnich w mieście
Wyd Marianow


Wydawca: PROMIC Wydawnictwo Księży Marianów
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7502-173-8
Format: 125x195
Stron: 440
Rodzaj okładki: miękka

Kup tą książkę

 

W swojej książce Mnich w mieście ojciec Pierre-Marie jawi się jako ów uczony w Piśmie, który stawszy się uczniem królestwa niebieskiego, ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (zob. Mt 13,52). Znajdujemy tu syntezę duchowości monastycznej, w której wierność tradycji łączy się z doskonałością, jaką niesie nowe życie w Duchu.

***

Wszystkie dawne reguły zakonne zostały pomyślane (i nie mogło być inaczej) w odniesieniu do pewnego typu społeczeństwa. Pragnienie zachowania ich w niezmienionym stanie pomimo wszystkich społecznych zmian, niesie z sobą nieuchronnie ryzyko, że stracą one kontakt z rzeczywistością. Kościół, zgodnie z tradycją, rozwiązał ten problem, zachowując literę wielkich reguł, ale przystosowując ich ducha do nowych wymagań, zarówno za pośrednictwem tak zwanych konstytucji, jak i zezwalając klasztorowi czy grupie klasztorów na określenie własnego oblicza wewnątrz tej samej rodziny monastycznej.

Nadchodzi jednak chwila, gdy czuje się konieczność odnowienia przedsięwzięcia urzeczywistnionego niegdyś przez ojców monastycyzmu: określenie takiego typu monastycyzmu, który odpowiadałby bezpośrednio na obecne potrzeby, wykorzystując rosnące zrozumienie słowa Bożego i doświadczenia duchowe dojrzałe przez wieki w Kościele. Do tego właśnie ojciec Pierre-Marie poczuł się wezwany, z całą pokorą i świadomością. To, czym wcześniej żył ze swoimi braćmi i siostrami, a co później uściślił na piśmie, jest swoistym aggiornamento[1] życia monastycznego w najzdrowszym sensie, jaki nadawał temu słowu Jan XXIII, proponując je jako kryterium inspirujące Sobór Watykański II.

***

Czytelnik tej książki sam zobaczy, ile miejsca zajmuje w niej słowo Boże, duchowość ojców pustyni, mistrzów średniowiecza, późniejszych i współczesnych, a szczególnie wskazania Kościoła zawarte w niedawnym dokumencie dotyczącym życia konsekrowanego Vita consecrata.

[1] Aggiornamento (wł.) - uaktualnienie (przyp. tłum.).

***

Spis treści

Przedmowa
1. W sercu miasta
2 . Miejsca kultu
3. Jako nowi mnisi
4.  W sercu świata
5. Jak przynależeć do Kościoła?
6. Miłość ponad wszystko
7. Trzy miłości w jednej
8. Modlitwa, jakie to wielkie szczęście!
9. Dwa wielkie klucze modlitwy
10. Aby się modlić, jak należy
11. U źródeł pracy
12. Aby praca uświęcała
13. Głosy ciszy
14. Piękne ryzyko gościnności
15. Czystość - piękna i powszechna
16. Dziewictwo dla wiecznych godów
17. Śladami najbardziej ubogiego
18. Siedem stopni naszej paschy ubóstwa
19. U źródeł chrześcijańskiego posłuszeństwa
20. Tajemnica monastycznego posłuszeństwa
21. Jedynie Bóg jest prawdziwie pokorny
22. Wywyższenie przez uniżenie
23. Droga do świętości w duchu Nazaretu
24. Stałość, klauzura, habit
25. Wspólnoty świeckie, apostolskie i oblaci
26. Imperatyw ewangelizacji
27. Maryja - matka i wzór naszego życia
28. Aby rozeznać, jaka jest moja droga
29. Aby radość wasza była pełna
30. Świętymi bądźcie
Od Tłumacza

 
 Pełna wersja katolik.pl