logo
Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Ireny, Katarzyny, Kleofasa, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
David H. Stern
Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu
Wydawnictwo Vocatio


Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Vocatio"
Warszawa 2004, Wydanie pierwsze
seria: Prymasowska Seria Biblijna
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: twarda, szyta, ze złoceniami i obwolutą
Liczba stron: 1264
ISBN: 83-7146-079-1


 

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu wychodzi naprzeciw postulatom współpracy w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i stanowi praktyczne urzeczywistnienie zaleceń II Soboru Watykańskiego (Nostra aetate), który potwierdza obustronne korzyści z poznawania tradycji religijnej wyznawców judaizmu i chrześcijan. Nowy Testament jest w nim rozumiany i przedstawiony z perspektywy żydowskiej i chrześcijańskiej zarazem, ponieważ to dzieło wydobywa i szanuje to, co dla obydwu religii jest wspólne i zbieżne.

Książka składa się z obszernego, ogólnego wprowadzenia w żydowską perspektywę Nowego Testamentu oraz z dwóch części głównych. Pierwsza z nich to przekład greckiego tekstu Nowego Testamentu, dający wyraz wiedzy i wrażliwości żydowskiej ukształtowanej w judaizmie judaistycznym. Część druga to wnikliwy komentarz do tego tekstu, objaśniający trudniejsze miejsca i kwestie w świetle żydowskiej wiary, obyczajowości, obrzędowości i wielu innych czynników składających się na bogatą tradycję żydowską.

Takie podejście do Nowego Testamentu jest nie tylko uprawnione, ale wręcz konieczne, bo Jezus Chrystus stanowi spełnienie zapowiedzi Starego Testamentu, jako człowiek przynależał w pełni do świata żydowskiego, zaś Jego orędzie zostało wyrażone w kategoriach religijnych, kulturowych, społecznych i językowych ówczesnego judaizmu, bez rozumienia których niepodobna dotrzeć do głębi istoty Dobrej Nowiny.

Niniejszy komentarz pozwala poznać i dowartościować to bogactwo, a także wykorzystać je dla skuteczniejszego wyrażania wiary w Jezusa dzisiaj.

Dodatkowym, znaczącym atutem Komentarza żydowskiego jest fakt, iż zawiera on także słowniki (imion, nazw, pojęć wraz z wymową) i mapy, a także opatrzony jest niezwykle pomocnymi indeksami.

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

 

Spis treści

Przedmowa redaktora naukowego „Prymasowskiej Serii Biblijnej”
Wprowadzenie
I. Dlaczego Nowy Testament z perspektywy żydowskiej?
II. Charakter Komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu
III. Kulisy powstania Nowego Testamentu z perspektywy żydowskiej i Komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu
IV. Biblia
V. Nowy Testament
VI. Żydowski charakter Nowego Testamentu oddany w Nowym Testamencie z perspektywy żydowskiej
VII. Zagadnienia związane z przekładem
VIII. Przyczyny określonego tłumaczenia pewnych fragmentów
IX. Proroctwa Tanach wypełnione przez Jeszuę Mesjasza
X. Korzystanie z Nowego Testamentu z perspektywy żydowskiej i Komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu
XI. Rodzaje komentarzy zawartych w Komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu
XII. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu a judaizm mesjaniczny
XIII. Podziękowania
Wstęp do polskiego wydania

KOMENTARZ ŻYDOWSKI DO NOWEGO TESTAMENTU
Dobra Nowina o Jeszui Mesjaszu, tak jak ją przekazał
Mattitjahu (Mateusz)
Marek
Łukasz
Jochanan
Dzieje Wysłanników Jeszui Mesjasza
Listy Wysłannika Jeszui, Sza’ula (Pawła), do Wspólnot Mesjanicznych
List do Rzymian
Pierwszy List do Koryntian
Drugi List do Koryntian
List do Galacjan
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
Pierwszy List do Tesaloniczan
Drugi List do Tesaloniczan
Listy Wysłannika Jeszui, Sza’ula (Pawła), do pojedynczych osób
Pierwszy List do Tymoteusza
Drugi List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
Listy powszechne
List do Żydów mesjanicznych (Hebrajczyków)
List Ja‘akowa (Jakuba)
Pierwszy List Kefy (Piotra)
Drugi List Kefy (Piotra)
Pierwszy List Jochanana (Jana)
Drugi List Jochanana (Jana)
Trzeci List Jochanana (Jana)
List J’hudy (Judy)
Objawienie Jeszui Mesjasza dane Jochananowi (Apokalipsa Jana)

SŁOWNIKI, INDEKSY I MAPY
Słowniczek imion, nazw i pojęć wraz z wymową
Słowniczek odwrotny
Indeks fragmentów Tanach cytowanych w Nowym Testamencie
Mapa Erec-Isra’el w czasach Jeszui
Mapa wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu w okresie Drugiej Świątyni
Indeks do map
Indeks
O AUTORZE

 
 Pełna wersja katolik.pl