logo
Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Ireny, Katarzyny, Kleofasa, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
Edyta Stein - św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD
Kobieta - Jej zadanie według natury i łaski
Wydawnictwo Bernardinum


Przekład s. Janina Immakulata Adamska OCD

Tczew-Pelplin 1999,
format 125x195,
stron 256,
ISBN 83-87668-60-5.

Cena: 8 zł

(C) Wydawnictwo Bernardinum, 2001
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26


 

Spis treści

Wprowadzenie
Etos zawodów kobiecych

I. Naturalny zawód kobiety oraz odpowiadający mu etos

II. Inne naturalne zawody kobiece

1. Zawody specyficznie kobiece
2. Specyficznie kobieca formacja zawodowa

III. Nadprzyrodzone powołanie kobiety

1. Kształtowanie się powołania zakonnic
2. Harmonia między powołaniem zakonnym a duszą kobiecą; etos zakonny - etosem powołania
3. Środki realizacji
a. Ideał a przeciętność życia kobiet
b. Życie eucharystycznec.
c. Życie liturgiczne

IV. Podsumowanie i uzupełnienie
Zawód mężczyzny i kobiety według natury i łaski

I. Według Starego Testamentu
II. Na bazie poznania naturalnego
III. Według Nowego Testamentu

Życie kobiety chrześcijańskiej
I. Dusza kobieca
II. Kształcenie kobiety
III. Działalność kobiet
IV. Życie kobiety w świetle wieczności

Zasady kształcenia kobiet
I. Idea kształcenia
II. Natura i przeznaczenie kobiety
III. Zewnętrzna praca kształceniowa
IV. Wymagania współczesności.

Sposoby zastosowania praktycznego
St. Lioben, 12 I 1932
Problemy związane z kształceniem dziewcząt

Wprowadzenie.
1. Rozwój problematyki z pozycji obecnego położenia kobiety
A l. Kobieta wobec wielkich problemów epokia.
a. Małżeństwo i macierzyństwob.
b. Zawód.
c. Stosunek do całości narodu i do zagadnień polityki światowej
d. Wobec zagadnień wieczności

2. Opinie dotyczące kobiety
a. Opinie publiczne
b. Państwo
c. Kościół

3. Problematyka szkół żeńskich
B. Próby odpowiedzi ostatnich dziesięcioleci

II. Materiał kształceniowy

A. Znaczenie materiału w kształceniu i pracy kształceniowej

B. Metody badania
1. Metoda przyrodnicza (specjalnie elementarno-psychologiczna)
2. Metoda oparta na naukach humanistycznych (specjalnie indywidualno-psychologiczna)
3. Metoda filozoficzna
4. Metoda teologiczna

C. Osiągnięcia poszczególnych metod w rozpoznaniu materiału przy kształceniu kobiety

D. Zarys materiału kształceniowego

III. Cel kształcenia
A. Definicja celu według porządku wiecznego
1. Idea doskonałego człowieczeństwa
2. Idea doskonałej kobiecości
3. Idea indywidualności

B. Podział celów typicznych; wieczny porządek i wymogi czasu

IV. Kształcący oraz ich naukowe pomoce

A. Wspólnoty formujące człowieka
1. Rodzina
2. Państwo
3. Kościół
4. Inne jeszcze czynniki wychowawcze (kształceniowe); ich wzajemny stosunek
5. Organy wychowawcze (kształceniowe) dziewcząt w rodzinie, Kościele i państwie

B. Kształcenie przez pomoce naukowe

1. Cel istnienia szkoły
2. Obiektywne twory duchowe w ich znaczeniu kształceniowym
a. Słowa i mowa
b. Ludzkie dzieła
c. Bóg wychowawcą człowieka

V. Drogi kształcenia

A. Dom rodzinny i szkoła

1. Wychowanie rodzinne
2. Wychowanie szkolne
3. Wychowanie zakładowe
4. Internat - eksternat

B. Ogólny system kształcenia i poszczególne typy szkół

1. Cel kształcenia
2. Szkoły ludowe a. Nauka myślenia i mówienia
b. Nauka myślenia abstrakcyjnego

Zadaniem kobiety wkorzeniać młodzież w Kościół
I. Pozycja kobiety w Kościele
II. Wkorzenianie młodzieży w Kościół

A. Religijne wychowanie dzieci
B. Życie sakramentalne
C. Sens katolickiego małżeństwa i macierzyństwa
D. Matka-Dziewica

 
 Pełna wersja katolik.pl