logo
Sobota, 04 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Benedykta, Izodora, Wacława – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
Marie-Dominique Philippe
Iść za Barankiem
Wyd Marianow


Marie-Dominique Philippe
Iść za Barankiem - Światłość świata
Wydawnictwo Księży Marianów
Warszawa, luty 2007
stron 264
ISBN 978-83-7502-065-6
format książki 125x195 mm
cena 29,00 zł
 
Kup tą książkę

 
 

Spis treści
 
Słowo wstępne
 
Wprowadzenie. Wielkie walki i siedem przejawów obecności
    Kościół żyje tajemnicą Chrystusa
    Tajemnice walki
    Przejawy obecności Jezusa
    Wejście w ostatni tydzień
 
I. Rozmnożenie chleba
    “Szedł za Nim wielki tłum...”
    Jezus rozmnaża chleb
    Pokusa doczesnego mesjanizmu
    Jezus kroczy po jeziorze
    Jezus karci nasze intencje
    Pracować dla Eucharystii
 
II. Mowa o Chlebie życia (I)
    Jezus nas wychowuje do dziękczynienia
    “Ja jestem chlebem życia”
    Jak Żydzi przyjmują to objawienie?
    “Nie szemrajcie między sobą!”
 
III. Mowa o Chlebie życia (II)
    Przyciąganie nas przez Ojca
    Jezus chlebem żywym
 
IV. Mowa o Chlebie życia (III)
    Eucharystia – obietnica Zmartwychwstania
    Symbolika chleba i wina
    Jezus wydaje siebie w milczeniu
    Słowo, które gorszy
    Tajemnica wiary i jedności
 
V. Święto Namiotów (I)
    “Królestwo moje nie jest z tego świata”
    Jezus sam wstąpił do Jerozolimy
    Jezus zaczyna nauczać
    Braterskie napomnienie
    Prawdziwy sens szabatu: adoracja
    Wiedza historyczna czy tajemnica wiary
 
VI. Święto Namiotów (II)
    Adoracja źródłem wolności
    Wołanie Jezusa: “Jeśli ktoś jest spragniony...”
    Rzeki wody żywej
    Kapłaństwo Chrystusa i dar Ducha Świętego
    Wiarą przezwyciężyć zwątpienie
 
VII. Kobieta cudzołożna
    Oskarżenie
    Odpowiedź miłości i miłosierdzia
    W świetle Krzyża
 
VIII. “Ja jestem światłością świata” – “JA JESTEM” (I)
    Światło i miłość
    Jezus jest światłością
    Kroczyć w światłości
    Jezus daje świadectwo o sobie samym
    “JA JESTEM”
 
IX. “Ja jestem światłością świata” – “JA JESTEM” (II)
    “Prawda was wyzwoli”
    Jezus piętnuje fałszywe synostwo
    “Nie możecie słuchać mojej nauki”
 
X. Tradycje religijne a wiara
    Wiara – dar od Boga
    Wiara wymaga wyjścia poza tradycje religijne
 
XI. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (I)
    Dlaczego zło?
    Odpowiedź Chrystusa
    Tajemnica grzechu pierworodnego
    Tajemnica wiary
    Gest, który wprowadza nas w teologię  sakramentów
XII. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (II)
    Nowe narodziny
    Spojrzenie faryzeuszy
    Niedowiarstwo Żydów
    Łaska urzeczywistnia więź osobową z Jezusem
    Jezus przyszedł, aby dokonać rozeznania
 
XIII. “Ja jestem bramą” – “Ja jestem dobrym   pasterzem” – “Jestem Synem Bożym”
    “Ja jestem bramą”: tajemnica Baranka
    Chrystus naszą nadzieją
    “Ja jestem dobrym pasterzem”: kapłaństwo Chrystusa
    Zapowiedź Krzyża i Zmartwychwstania
    Słuchać głosu dobrego pasterza
    “Jestem Synem Bożym”
    Łaska i tajemnica Wcielenia
 
XIV. “Ja jestem zmartwychwstaniem”
    “Był pewien chory, Łazarz z Betanii...”
    “Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”
    Wskrzeszenie Łazarza
 
XV. Żyć obecnością Jezusa
    “Ja jestem chlebem życia”
    “Ja jestem światłością świata”
    “JA JESTEM”
    “Ja jestem bramą”
    “Ja jestem dobrym pasterzem”
    “Jestem Synem Bożym”
    “Ja jestem zmartwychwstaniem”
 
Plan Ewangelii św. Jana
 
 Pełna wersja katolik.pl