logo
Piątek, 01 grudnia 2023 r.
imieniny:
Blanki, Edmunda, Eligiusza, Natalii, Florencji – wyœlij kartkę


 Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Ja (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2023-11-02 19:42

Jak mogę pokutować za krzywdy wyrządzone bliskim, każdemu z osobna? Mam na myśli dwie osoby, dorosłą i dziecko.
(Post nie wchodzi w grę, bo mam problemy zdrowotne. Czasu na nabożeństwa poza Mszą niedzielną też nie mam. Mam też problem ze stałością i regularnością w podjętych zobowiązaniach modlitewnych, np. dziesiątka różańca w Róży, duchowa adopcja dziecka poczętego czy modlitwa za kapłana).

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Mateusz (---.dynamic.mm.pl)
Data:   2023-11-02 21:31

Jeśli Twoim celem życia ma być niekończąca się pokuta, może to oznaczać, że masz problem ze skrupułami. Pokutę zadaje Ci spowiednik. Odprawiasz ją i ta sprawa zostaje zamknięta. Następną jest zadośćuczynienie, czyli jakieś dobro wyświadczone tym osobom. Takie, które nie przekracza Twoich możliwości.

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Katechizm Kościoła Katolickieg (---.nwrknj.fios.verizon.net)
Data:   2023-11-03 01:19

IV. Pokuta wewnętrzna

1430 Podobnie jak u Proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, "wora pokutnego i popiołu", 1098 postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Przeciwnie, nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny pokutne14Por. Jl 2, 12-13; Iz 1, 16-17; Mt 6, 1-6. 16-18..

1431 Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta 1451 wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy (animi cruciatus) i skruchą 368 serca (compunctio cordis)15Por. Sobór Trydencki: DS 1676-1678; 1705; Katechizm Rzymski, 2, 5, 4..

1432 Serce człowieka jest ociężałe i zatwardziałe. Trzeba, by Bóg dał człowiekowi serce nowe16Por. Ez 36, 26-27.. Nawrócenie jest najpierw dziełem łaski Boga, który 1989 sprawia, że nasze serca wracają do Niego: "Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy" (Lm 5, 21). Bóg daje nam siłę zaczynania od nowa. Odkrywając wielkość miłości Boga, nasze serce zostaje wstrząśnięte grozą i ciężarem grzechu; zaczyna obawiać się, by nie obrazić Boga grzechem i nie oddalić się od Niego. Serce ludzkie nawraca się, patrząc na Tego, którego zraniły nasze grzechy17Por. J 19, 37; Za 12, 10..

Spójrzmy na Krew Chrystusa i przekonajmy się, jak jest drogocenna dla Jego Ojca; przelana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy18Św. Klemens Rzymski, Epistula ad Corinthios, 7, 4..

1433 Od dnia Paschy Duch Święty "przekonuje świat o grzechu" (J 16, 8), to znaczy, że świat nie uwierzył w Tego, którego posłał Ojciec. Ten sam Duch, 729 który ujawnia grzech, jest także Pocieszycielem19Por. J 15, 26., udzielającym ludzkiemu 692, 1848 sercu łaski skruchy i nawrócenia20Por. Dz 2, 36-38; por. Jan Paweł II, enc. Dominum et Vivificantem, 27-48..

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Katechizm Kościoła Katolickieg (---.nwrknj.fios.verizon.net)
Data:   2023-11-03 01:20

V. Różne formy pokuty w życiu chrześcijańskim

1434 Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach. Pismo święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, 1969 modlitwę i jałmużnę21Por. Tb 12, 8; Mt 6, 1-18.. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Obok radykalnego oczyszczenia, jakiego dokonuje chrzest lub męczeństwo, wymienia się jako środek otrzymania przebaczenia grzechów: wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnim, łzy pokuty, troskę o zbawienie bliźniego22Por. Jk 5, 20., wstawiennictwo świętych i praktykowanie miłości, która "zakrywa wiele grzechów" (1 P 4, 8).

1435 Nawrócenie dokonuje się w życiu codziennym przez czyny pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa23Por. Am 5, 24; Iz I, 17., wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości. Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem24Por. Łk 9, 23..

1436 Eucharystia i pokuta. ródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty jest Eucharystia, ponieważ w niej uobecnia się ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem. Karmi ona i umacnia tych, którzy żyją życiem Chrystusa; jest "środkiem 1394 zaradczym uwalniającym nas od grzechów powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych"25Sobór Trydencki: DS 1638..

1437 Czytanie Pisma świętego, Liturgia Godzin, modlitwa "Ojcze nasz", każdy szczery akt kultu lub pobożności ożywia w nas ducha nawrócenia i pokuty oraz przyczynia się do przebaczenia grzechów.

1438 Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy 540 piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej26Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 109-110; KPK, kan. 1249-1253; KKKW, kan. 880-883.. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak 2043 post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne).

1439 Droga nawrócenia i pokuty została wspaniale ukazana przez Jezusa w 545 przypowieści o synu marnotrawnym, w której centralne miejsce zajmuje "miłosierny ojciec" (Łk 15, 11-24). Zafascynowanie złudną wolnością; opuszczenie domu ojcowskiego; ostateczna nędza, w której znalazł się syn po roztrwonieniu majątku; głębokie upokorzenie, kiedy musiał paść świnie, co więcej, upokorzenie spowodowane tym, że pragnął pożywić się strąkami, którymi one się żywiły; refleksja nad utraconymi dobrami; skrucha i decyzja uznania się winnym wobec ojca; droga powrotu; wielkoduszne przyjęcie przez ojca, jego radość. W ten sposób przebiega droga nawrócenia. Piękna suknia, pierścień i uczta są symbolami nowego życia, czystego i godnego, pełnego radości, będącego udziałem człowieka, który powraca do Boga i na łono rodziny, jaką jest Kościół. Jedynie serce Chrystusa, które zna głębię miłości Ojca, mogło nam w taki sposób, pełen prostoty i piękna, ukazać bezmiar Jego miłosierdzia.

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Estera (---.165.kosman.pl)
Data:   2023-11-03 03:22

Ale chcesz tego czy uważasz, że powinnaś/powinieneś? Bo wiesz, jeśli ktoś chce, to znajdzie sposób, a jeśli nie, to znajdzie powód. Ja na razie widzę szukanie powodów.

P. S. Bardzo mi się podoba ten cytat z KKK: "wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu (...) 1098 postów i umartwień". Zdecydowanie oddaje istotę rzeczy :)

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Ja (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2023-11-03 12:42

KKK
Dziękuję. Modlitwa, post, jałmużna, znam, wiem.
O praktykę pytałam. No, ale coś wymyślę.

Estera, To co Cię interesuje, to sprawa między mną a Bogiem.

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Estera (---.165.kosman.pl)
Data:   2023-11-03 22:05

Wiesz, mnie osobiście to nie interesuje. Ale kiedy czytam:
- "Post nie wchodzi w grę" - kiedy post może być np. niejedzeniem przez jakiś czas tego co się lubi, słynnym odstawieniem słodyczy czy rezygnacją z czegoś co lubię (TV, gry na komórce)
- "Czasu na nabożeństwa poza Mszą niedzielną też nie mam" - to może być usprawiedliwienie tylko jeśli mieszkasz na wsi, gdzie nie ma kościoła i/lub totalnie nie wychodzisz z domu, bo w miastach kościoły są w dzień otwarte i kto chce, to wpadnie choć na 5 minut
- "Mam też problem ze stałością i regularnością w podjętych zobowiązaniach modlitewnych", gdzie: 1. wytrwałość jest cnotą, którą trzeba i warto ćwiczyć, 2. aktualnie każdy telefon ma możliwość ustawienia przypominków, choćby w formie budzika, a jeśli nie, to zwykły budzik do przypominania kosztuje jakieś 20-30 zł,
to się zastanawiam, czy Ty rzeczywiście tego chcesz i o co tu właściwie chodzi. Bo to trochę wygląda jakby Cię ktoś do tej pokuty zmuszał.
Oczywiście przede mną się tłumaczyć nie musisz, niemniej warto stanąć w szczerości przed sobą i Bogiem.

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: siostra Łucja (---.nwrknj.fios.verizon.net)
Data:   2023-11-04 14:31

Pan Jezus objawił w ostatnim czasie Siostrze Łucji, że /.../ żąda następującego umartwienia: Każda dusza, która chce żyć życiem sprawiedliwego według Wiary – musi żyć umartwieniem i ofiarą. Wiele dusz rozumie pod słowem ,,Pokuta” surowe umartwienie, a nie czując się na siłach i nie mając wielkoduszności, ostygają w zapale i prowadzą nadal życie lekkie i grzeszne. Pan powiedział mi, mówi Siostra Łucja: Ofiara, której żądam od każdego, jest wypełnienie obowiązku swego stanu i przestrzeganie Moich Przykazań. To jest umartwienie, którego pragnę którego żądam”.

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Nikt (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2023-11-04 16:03

Siostra Ł. dziękuję. Taka myśl też mi przeszła przez głowę, że obowiązki stanu, to ścieżka do doskonałości.

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Gabi (82.207.250.---)
Data:   2023-11-06 14:54

Ja :-)

"Miłości pragnę, nie krwawej ofiary,
poznania Boga bardziej niż całopaleń" (Oz 6,6).

Bóg jest Miłością i pragnie naszej miłości ludzkiej. Pragnie być też kochany w osobach, które nas otaczają, które spotykamy na swej drodze, bo w nich mieszka. Jesteśmy Jego ukochaną Świątynią, więc najpiękniejsze, co możesz Mu dać oraz osobom, które są Ci drogie, to swój czas, spojrzenie, uśmiech, dobre słowo albo milczenie, ale nie te, które rani, tylko te, które ocala, po prostu swoje serce. I nawet jeśli dzisiaj może być trudno, ON o tym wie, zna Cię i Twoje ograniczenia, kocha bezgranicznie. Wystarczy Twoje pragnienie dobra, ON potrafi uzupełniać Twoje braki i będzie Cię nieustannie napełniał Swoimi nieskończonymi łaskami. Zwróć swe sercu ku Niemu, pragnij miłości miłosiernej, bo Jego Imię brzmi Miłosierdzie. Może w modlitwie św. Faustyny znajdziesz coś dla siebie.

"Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje – Modlitwa św. Siostry Faustyny

+ Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój".
(Dzienniczek 163)

https://misericors.org/pragne-sie-cala-przemienic-w-milosierdzie-twoje-modlitwa-sw-siostry-faustyny/

 Re: Jak pokutować za wyrządzone krzywdy?
Autor: Xxx (---.cable.dynamic.surfer.at)
Data:   2023-11-21 11:09

Pytam tylko retorycznie: czy zrobiłeś już wszystko, żeby skrzywdzonym zadośćuczynić? Zacheusz oddał skrzywdzonym przez siebie czterokrotnie.
Jeśli już to zrobiłeś - pomagaj tym, którzy są w sytuacji podobnej do skrzywdzonych przez Ciebie.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: