logo
Czwartek, 06 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Jakuba, Sławy, Wincentego – wyślij kartkę

Szukaj w


Facebook
 
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.
Eros i agape. Dwa oblicza miłości
Wydawnictwo W Drodze


Prawdą jest, że nie widzimy także Chrystusa, jednak On jest; zmartwychwstał, żyje, jest blisko nas, w sposób bardziej rzeczywisty niż zakochany narzeczony jest blisko swej narzeczonej. I tu jest punkt istotny: o Chrystusie trzeba myśleć nie jak o osobie należącej do przeszłości; o Nim trzeba myśleć jak o Panu zmartwychwstałym i żyjącym, z którym mogę rozmawiać, którego jeśli chcę, mogę ucałować i będę pewien, że mój pocałunek nie kończy się na papierze ani na drzewie Ukrzyżowanego, lecz na obliczu i na wargach kogoś żyjącego (mimo iż obecnego duchem), szczęśliwego z otrzymania mojego pocałunku...

 

Wydawca: W drodze
Rok wydania: 2012 
ISBN: 978-83-7033-817-6
Format: 123x195
Stron: 80
Rodzaj okładki: Miękka

 
Kup tą książkę  
 
 

 
W książeczce tej zostały zebrane rekolekcje głoszone w 2011 roku w Domu Papieskim, w obecności papieża Benedykta XVI i członków Chóru Kaplicy Sykstyńskiej.
 
 
Idąc śladami dwu encyklik Benedykta XVI poświęconych tematowi miłości (Deus caritas est i Caritas in veritate), za punkt wyjścia obrałem pierwsze źródło miłości, Boga, ażeby w ten sposób ukazać piękno chrześcijańskiego ideału, godzącego w sobie eros i agape oraz konieczność przenikania nim wszystkich ludzkich relacji. 


Spis treści


PRZEDMOWA 

1. Miłość chrześcijańska, perła między dwoma połówkami muszli
Cool jazz czy hot jazz? 
Dwie miłości, których nie można ze sobą pogodzić?
Powrót do syntezy
Chrystus – pierwszy przedmiot ludzkiego erosa
 
2. Także Bóg pragnie człowieka
Miłość Boga w wieczności 
Miłość Boga w stworzeniu
Miłość Boga w Objawieniu
Miłość Boga we Wcieleniu
Jeśli to nie jest miłością…
Uwierzyliśmy miłości Bożej!
 
3. Miłość niech będzie nieobłudna
Miłuj bliźniego swego jak siebie samego
Miłujcie się szczerym sercem 
Miłość buduje
 
4. Miłość czynna 
Praktyka miłości
Problem społeczny 
Refl eksja teologiczna: teologia liberalna i dialektyczna
Społeczna nauka Kościoła
Służyć, a nie być obsługiwanym
 
5. Umiłował nas, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi
 
 Pełna wersja katolik.pl