logo
Czwartek, 06 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Jakuba, Sławy, Wincentego – wyślij kartkę

Szukaj w


Facebook
 
Czy dyplomacji można się nauczyć w trzy dni?


Jak witać biskupa a jak kardynała, kto jest ważniejszy: starosta czy prezydent miasta, jak wykorzystywać oraz jak wręczać wizytówki?...

Na Dniach Formacyjnych z protokołu dyplomatycznego i komunikacji interpersonalnej uczestniczyła młodzież z całego kraju m.in. członkowie Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z poszczególnych diecezji. Pragniemy, aby młodzi, aktywni ludzie, którzy podejmują różne inicjatywy skierowane na rozwój drugiego człowieka, poprzez tego typu zajęcia podnosili swoje kompetencje oraz umiejętności porozumiewania się.

Młodzież brała udział w zajęciach prowadzonych m.in. przez: dr Antoniego Spyrę - specjalistę z  psychologii zarządzania, który poruszył tematykę: "Komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych", natomiast ks. dr Stefan Misiniec, Kapelan Ojca Świętego zapoznał młodzież z "Etykietą zachowań w Kościele". O "Etyce w życiu społecznym w tym polityce i biznesie" mówił ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Mgr Piotr Boroń Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedstawił różnice pomiędzy "Kultura a Savoir Vivrem". Michał Baran nasz Druh opowiadał o "Dobrych obyczajach i skuteczności apostolskiej ksmowicza". Dyrektor ds. promocji Pani mgr Kinga Polak uczuła nas " Pozytywnych relacji z mediami oraz sugerowała jak odpowiadać na trudne pytania". Dr Józef Winiarski Redaktor Naczelny Miesięcznika Wychowawca udzielał nam "Dobrych rad" a mgr Łukasz Strutyński przedstawił tematykę dotyczącą: "Struktury władzy. Administracji publicznej i pierwszeństwa najwyższych stanowisk w Polsce". Ponad to podczas warsztatów prowadzonych przez mgr Teresę Moskal młodzież dowiedziała się jak zorganizować i przeprowadzić konferencję prasową.
 Dni Formacyjne z protokołu dyplomatycznego i komunikacji interpersonalnej miały miejsce w Mariackim Domu Rekolekcyjnym ul. Pod Strzechą 14 w Krakowie - Bronowiczach w dniach od 25.01. do 27.01.2008

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powołane zostało i działa pod zwierzchnim kierownictwem Episkopatu Polski. Przed II wojną światową stanowiła część składową Akcji Katolickiej, po wojnie zdelegalizowana. Reaktywowana na początku lat 90. Obecnie istnieje w ponad 30 diecezjach w Polsce i liczy ok. 18 tys. członków działających w ponad tysiącu oddziałach oraz kołach szkolnych i akademickich. Głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Cel ten realizuje m.in. poprzez organizowanie licznych obozów, szkoleń oraz warsztatów; prowadzenie domów rekolekcyjno - szkoleniowych; świetlic socjoterapeutycznych, Ogólnopolską Szkołę Języków Obcych eMKa, działalność wydawniczą w zakresie m.in. prasy katolickiej, książek, gazet akademickich oraz ekskluzywnych albumów.